Vi bruger cookies!

amtsavisen.dk bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på www.amtsavisen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere

Omstødelse i konkurs

Jens Højmark, advokat (L) og associeret partner, Delacour. Pressefoto

Omstødelse i konkurs

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Konkursloven stræber som udgangspunkt mod en ligestilling af kreditorerne, herunder en ligelig fordeling af skyldners midler. I forbindelse med konkursbehandlingen konstaterer kurator imidlertid ofte, at der inden konkursen er foretaget dispositioner, der har begunstiget én enkelt kreditor på de øvriges bekostning, eller der er foretaget dispositioner, der generelt har forringet kreditorernes muligheder for at få deres tilgodehavende. Sådanne dispositioner kan være omstødelige i henhold til konkurslovens bestemmelser.

Omstødelse af en disposition medfører, at i øvrigt gyldige dispositioner tilsidesættes enten ved den begunstigedes accept heraf eller ved en dom. Dette betyder typisk, at den begunstigede skal betale et beløb til konkursboet svarende til "værdien" af den omstødelige disposition.

Omstødelse kan dog kun ske, hvis og i det omfang en disposition har været til skade for kreditorerne.

I visse tilfælde

Det konstateres nogle gange, at en konkursramt skylder op til konkursen har ydet en gave til for eksempel et familiemedlem. Ved omstødelse af en gave skal gavemodtageren aflevere gaven til boet, der så kan lade boets kreditorer få gavn af, at boets aktiver forøges. Der bliver således potentielt mere at udlodde til kreditorerne.

Andre dispositioner, der typisk omstødes, er betaling af gæld til en større kreditor eller sikkerhedsstillelse for gælden. Omstødelse af en betaling af gæld fordrer, at betalingen er sket med udsædvanlige betalingsmidler, før normal forfaldstid eller med et beløb, som afgørende har forringet skyldnerens betalingsevne, medmindre betalingen fremtrådte som værende ordinær. Det kan være, at den pågældende kreditor, som har modtaget betaling af sit tilgodehavende, har været mere pågående end de øvrige, eller det kan være, at skyldneren er særligt interesseret i at nedbringe gælden til den pågældende kreditor, for eksempel på grund af personlig hæftelse for gælden fra virksomhedens indehaver.

Konkurslovens situationsspecifikke bestemmelser suppleres af mere generelle omstødelsesregler. Således giver konkursloven paragraf 74 i visse tilfælde mulighed for at omstøde utilbørlige dispositioner, hvor den begunstigede var bekendt med skyldnerens insolvens og de omstændigheder, som gjorde dispositionen utilbørlig.

Værdiansættelse ved overdragelse af en virksomhed kort før en konkurs har givet anledning til flere retssager. Af retspraksis kan det udledes, at når en insolvent virksomhed overdrages forud for en konkurs til en nærstående køber (for eksempel et nært familiemedlem), og aktiviteterne fortsættes med samme aktivitet, samme produktionsaktiver og samme personale, så er det en forudsætning, at de overdragne aktiver sælges til værdien, som aktiverne ville have ved en fortsat drift - også kaldet "going concern". Er købesummen aftalt til et mindre beløb, vil forskelsværdien potentielt kunne omstødes som en gave, ligesom skyldners ledelse, som solgte virksomheden for billigt, kan have pådraget sig et ledelsesansvar.

Omstødelsesperioden

Anvendelse af omstødelsesreglerne skal have en vis tidsmæssig tilknytning til konkursen. Den omstødelige disposition skal således være foretaget inden for ret kort tid forud for fristdagen, der typisk er den dag, hvor konkursbegæringen blev modtaget af skifteretten. For eksempel kan betaling af gæld foretaget senere end tre måneder før fristdagen, og gaver fuldbyrdet senere end seks måneder før fristdagen, fordres omstødt på såkaldt objektivt grundlag.

Omstødelsesfristerne er længere (op til to år) i forhold til skyldnerens nærstående (for eksempel nærmeste familie eller ejerne, hvis det er et selskab) samt teoretisk tidsubegrænset, hvis den begunstigede har været i ond tro.

Retssager om omstødelse skal som udgangspunkt anlægges af kurator senest 12 måneder efter konkursens indledning.