Genoptræningen i Mariagerfjord privatiseres

Den ortopædkirurgiske genoptræning i Mariagerfjord Kommune flyttes nu ud til private aktører. Flertallets forventning er, at det vil spare kommunekassen penge, mens socialdemokraterne og Alternativet er skeptiske. Arkivfoto: Torben Glyum

Genoptræningen i Mariagerfjord privatiseres

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det borgerlige flertal i Mariagerfjord Byråd har besluttet at privatisere store dele af den kommunale genoptræning. Socialdemokraterne og Alternativet stemte imod beslutningen.

Mariagerfjord: Det borgerlige flertal i Mariagerfjord Byråd - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti - besluttede ved februars byrådsmøde at privatisere genoptræningen på det ortopædkirurgiske område i Mariagerfjord Kommune.

Beslutningen blev truffet efter en timelang diskussion, hvor det blev klart, at man har haft svært ved at få et overblik over, hvilke økonomiske konsekvenser ændringen vil få for kommunekassen.

Under byrådets behandling af punktet fastslog Leif Skaarup (S), at han og hans øvrige partifæller fandt det yderst bekymrende, at man fra de borgerliges side havde til hensigt at privatisere på et tilsyneladende uoplyst grundlag. Han begrundede sin holdning med, at man i udvalget for sundhed og omsorg har haft mere end almindeligt svært ved at få overblik over, hvad genoptræningen koster i kommunalt regi. 

Leif Skaarup foreslog derfor, at sagen blev sendt retur til udvalget, så man kunne få nogle tal på bordet, der ville klargøre, hvilken økonomisk besparelse manøvren ville medføre.

- Jeg kan ikke forstå, at det kan være så svært at få nogle tal, der viser, hvilken besparelse man må kunne forvente at opnå ved de fire modeller. Det er da et ganske fornuftigt spørgsmål, som vil gøre det muligt for os at træffe en beslutning på et oplyst grundlag, sagde han.

Genoptræningssagen kort
Som en del af budgetaftalen i 2016 besluttede Mariagerfjord Byråd, at udvalget for sundhed og omsorg skulle se på muligheden for "at fremme genoptræning i privat regi med henblik på at reducere udgifterne".Udvalget var i 2016 på studiebesøg i Aalborg og Frederikshavn, hvor man hørte om henholdsvis godkendelsesmodellen, som Aalborg Kommune benytter, og overflow-modellen, som man har valgt i Frederikshavn Kommune.

Lokal-MED i Mariagerfjord Kommune anbefalede på et møde i januar 2017, at kommunen vælger overflow-modellen.

Byrådets borgerlige flertal (V, LA og DF) besluttede ved februarmødet, at genoptræningen skal privatiseres efter godkendelsesmodellen.

I alt 12 medarbejdere i den kommunale, ortopædkirurgiske genoptræning berøres af den valgte model. Heraf er seks tilknyttet træningscentret i Hobro, og seks er tilknyttet Sundhedscenter Hadsund.

"Bekymrende at udlicitere omsorgen"

Leif Skaarup fik opbakning fra sine egne partifæller og Alternativets Melanie Simick, som udviste stor bekymring i forhold til at lade den ortopædkirurgiske genoptræning komme på private hænder.

- Jeg bliver altid bekymret, når man tænker på at udlicitere omsorgsområdet, for det er et punkt, der er så vigtigt for vores borgere. Jeg hæfter mig ved, at den kommunale genoptræning gennem de sidste år ikke har overskredet budgettet. Tværtimod har man formået at effektivisere behandlingsgange, så man har kunnet genoptræne et øget antal borgere til en billigere pris, lød argumentet fra Melanie Simick.

Til trods for protesterne fra socialdemokraterne og Alternativet valgte det borgerlige flertal imidlertid at nedstemme forslaget om at sende sagen retur til udvalget.

Uafgjort i udvalget

Privatiseringen af genoptræningen var blevet begæret i byrådet af sundheds- og omsorgsudvalgets næstformand Helle Mølgaard (V), fordi man internt i udvalget havde været ude af stand til at nå frem til, hvilken af fire mulige løsningsmodeller, der var den rette.

Tre udvalgsmedlemmer - Helle Mølgaard, Hans Henrik Sørensen (DF) og Per Laursen (V) - havde stemt for en godkendelsesmodel, der lægger hele opgaven med den ortopædkirurgiske genoptræning ud til private aktører.

Tre andre medlemmer - Karen Østergaard (S), Peter Muhl (S) og Lene Nielsen (S) - havde ønsket at arbejde videre med overflow-modellen, som er en samarbejdsaftale, hvor genoptræningsopgaven som udgangspunkt løses i kommunalt regi. I det tilfælde, at ventetiden overstiger fem dage, vil opgaven dog overgå til private samarbejdsaktører.

Udvalgets formand Mette Riis Binderup (S) er inhabil og har derfor ikke været en del af hverken udvalgets eller byrådets sagsbehandling. I byrådssalen havde man derfor indkaldt stedfortræder Ronny Thomsen til deltagelse i behandlingen af punktet.

Den timelange debat i byrådssalen blev fulgt på tilhørerpladserne af en større gruppe kommunalt ansatte fysioterapeuter. En stor del af dem kan nu se frem til at få en fyreseddel.

Genoptræningen i Mariagerfjord privatiseres

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce