Trafikuheld: Her er de fem farligste steder i Mariagerfjord Kommune

Der er kun få lokaliteter, som reelt kan kaldes for sorte pletter, og for disse er uheldsbilledet diffust. En analyse af uheldene viser, at uheldene er spredte på vejnettet, men at der er en mindre ophobning af uheld på visse længere strækninger. Disse strækninger kaldes ?grå strækninger?. Illustration: Mariagerfjord Kommune

Trafikuheld: Her er de fem farligste steder i Mariagerfjord Kommune

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

De mest uheldsbelastede vejkryds og strækninger i Mariagerfjord Kommune ligger ved Hobro.

Mariagerfjord: Mariagerfjord Kommune har i forbindelse med den kommunale trafikhandlingsplan udpeget de fem mest uheldsbelastede lokaliteter i kommunen i perioden 2013-2017.

Et vejkryds udpeges som uheldsbelastet, hvis der er sket mindst fire uheld i løbet af de seneste fem år.

For en strækning gælder det, at der er registreret mindst fire uheld inden for en afstand på maksimalt 500 meter i løbet af de seneste fem år.

Et ekstrauheld er et uheld, som politiet har fået kendskab til, for eksempel over telefon, men ikke optaget en fuld uheldsrapport på.

Alle fem uheldsbelastede lokaliteter ligger omkring kommunens største by Hobro.

1 Hostrupvej/Hegedalsvej, Hobro

Krydset er tidligere udpeget. Krydset blev i 2017-2018 ombygget til signalanlæg i forbindelse med omdannelsen af Hostrupvej. Dette forventes at have en positiv effekt på de registrerede uheld. Politiet har registreret seks uheld og to ekstrauheld i perioden 2013-2017. I 2018 er der registreret et materielskadeuheld. Uheldsbilledet er blandet. Der er lette trafikanter involveret i syv af uheldene. To af uheldene skyldes uhensigtsmæssig adfærd i trafikken.

Løsningsforslag: Krydset holdes under observation.

2 Randersvej/Søndre Ringvej, Hobro

Krydset er tidligere udpeget. Der er registreret fire uheld i perioden 2013-2017. I 2018 er der foreløbigt ikke registreret uheld. Uheldsbilledet et blandet. Der er lette trafikanter involveret i et uheld. Et uheld skyldes vigepligtsforseelse i forbindelse med venstresving, hvor et andet uheld skyldes rødkørsel.

Løsningsforslag: Der laves en tilbagetrækning af stopstregen på Randersvej og Søndre Ringvej for at synliggøre lette trafikanter for højresvingende. Da uheldsbilledet er relativt blandet, er det svært at påvirke alle uheld direkte.

3 Hobrovej/Topperupvej, nord for Hobro

Der er registreret fire uheld i perioden 2013-2017. I 2018 er der foreløbigt registreret 1 materielskadeuheld. Uheldsbilledet er ensartet, da alle fire uheld skyldes vigepligtsforseelser af trafikanter på Ulstrupvej. Løsningsforslag Der indføres lokal nedskiltning af hastighedsgrænsen på Hobrovej til 70 km/t omkring krydset Tobberupvej/Ulstrupvej.

Løsningsforslag: Der indføres lokal nedskiltning af hastighedsgrænsen på Hobrovej til 70 km/t omkring krydset Tobberupvej/Ulstrupvej.

4 Brogade (Skibsgade-Skovvej), Hobro

Strækningen er tidligere udpeget. Der er registreret fem uheld i uheldsperioden og et ekstrauheld. Uheldsbilledet er meget blandet. Der er lette trafikanter involveret i tre af uheldene. To af uheldene skyldes uhensigtsmæssig adfærd i trafikken.

Løsningsforslag: Uheldsbilledet er blandet, hvorfor det er svært at påvirke uheldene direkte. På sigt vil det være fordelagtigt med en cykelsti langs hele vejen frem for cykelbane.

5 Randersvej (Stolbjergvej-Søndre Ringvej), Hobro

Strækningen har tidligere været udpeget. Der er registreret fem uheld i uheldsperioden og tre ekstrauheld. Uheldsbilledet er meget blandet. Et uheld skyldes påkørsel af en parkeret bil. Et andet uheld skyldes, at en chauffør er faldet i søvn.

Løsningsforslag: Vejen fremstår lettere uoverskuelig, hvorfor det bør overvejes, om der kan saneres adgangsveje og om parkeringsbåsene langs vejen kan udformes anderledes, så der ikke skal ske en krydsning af cykelbanen samt skabes en bedre krydsning ved Stolbjergvej. På sigt ønskes en cykelsti langs hele vejen. Tiltag på strækningen skal harmonere med projektet "Inviterende indfaldsveje".

Trafikuheld: Her er de fem farligste steder i Mariagerfjord Kommune

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce