Personalet måtte springe for livet under dramatisk togafsporing uden for Mariager

19. september 1972 prydede historien om togafsporingen i Mariager forsiden af Randers Amtsavis . Dengang lød billedteksten til de to hovedfotos som følgende: "Billedet herover og øverst til venstre giver et meget tydeligt indtryk af tog-afsporingens omfang. Som det også fremgår af billederne er skinnelegemet totalt ødelagt over en flere hundrede meter lang strækning, og det vil tage flere uger at få strækningen gjort farbar igen. (Foto: Dan Jakobsen)"

Personalet måtte springe for livet under dramatisk togafsporing uden for Mariager

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Denne artikel blev offentliggjort i Randers Amtsavis 19. september 1972.

20-22 tons varm tjære flød ud, da otte godsvogne blev afsporet i en kurve, men alvorlig forurening blev undgået. - Togpersonalet, der var fra Randers - slap uden skrammer ved at springe af lokomotivet i farten.

Mariager: Det alvorligste afsporingsuheld, der har ramt banen mellem Mariager og Handest siden anlæggelsen i 1926-27, indtraf i går.

Otte vogne, alle læsset med tjære til Texacos lager i Mariager, afsporede få kilometer uden for endestationen i Mariager. De fire bagerste vogne væltede om på siden, mens tre af de forreste endte med hjulene i vejret. Lokomotivet og de to første vogne i godstoget blev stående på skinnerne. Tre banefolk i lokomotivet sprang af i farten og slap uden skrammer.

Uheldets karakter kan måske bedst karakteriseres af en udtalelse, som en DSB-mand, der i mange år har arbejdet i statsbanernes hjælpetjeneste, kom med, da han så de væltede vogne:

- Det er det værste, jeg nogensinde har set. Det bliver en ugelang opgave at få de vogne op.

Overportør K. Hestbæk, Randers, der var med på lokomotivet, sagde det således:

- Jeg har aldrig set noget lignende. Kun én gang tidligere - under krigen - var jeg ude for noget værre. Dengang blev vi bombesprængt, mens vi kørte på linjen.

Her skete den alvorlige togafsporing i Vesterskoven ved Mariager 18. september 1972.
Her skete den alvorlige togafsporing i Vesterskoven ved Mariager 18. september 1972.

Frygtede forurening

Uheldet skete, da en MT-maskine fra statsbanerne var på vej mod Mariager med 10 vogne efter sig. De indeholdt alle flydende tjære, ca. 150-180 grader varmt. Umiddelbart efter trinbrættet Lunddalen er den bagerste vogn blevet afsporet og er løbet ved siden af skinnerne. Efterhånden har den trukket de øvrige godsvogne af sporet, og i en kurve, ca. 250 m længere fremme på linjen, indtraf den totale afsporing.

Da togpersonalet - toget førtes af lokomotivfører H. A. Larsen, overportør K. Hestbæk og portør P. J. Larsen, alle Randers - så, hvad der var ved at ske, sprang de resolut af lokomotivet til den modsatte side af den, vognene væltede.

- Lokomotivet standsede, da vognene afsporedes, og efter at have sundet sig lidt fortsatte personalet med de to forreste vogne, som stod på skinnerne i intakt stand, til Mariager, hvorfra der blev slået alarm.

På et tidspunkt troede man, at den flydende tjære ved at strømme ud kunne forurene i alvorlig grad. Mariager kommune sendte sit mandskab af sted, og det lykkedes heldigvis uden større besvær at få tjæren bremset. En af vognene havde fået en læk, og herfra strømmede ca. 20-22 tons ud i et nærliggende vandløb, hvor det med sine 150-180 grader boblede stærkt.

Med jord lykkedes det at spærre bækken, og efterhånden som tjæren størknede, var det en smal sag at fjerne den. Den kunne løftes op i store flager. Andre tons tjære var via et anden vandløb på vej mod Mariager men også i dette tilfælde lykkedes det kommunens mandskab at få det standset.

Personalet måtte springe for livet under dramatisk togafsporing uden for Mariager

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce