K-politiker klager til Ombudsmanden over byrådets smøl

Daniel Madié, der her ses i retten under sagen mod Randers Kommune, beder nu Ombudsmanden om at gå ind i spørgsmålet om, hvorvidt dommen bør have konsekvenser. Arkivfoto: Annelene Petersen

K-politiker klager til Ombudsmanden over byrådets smøl

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Byrådsmedlem Daniel Madié (K) vil have Ombudsmanden til at tage stilling til, om det skal have konsekvenser, at kommunen tabte retssag anlagt af ham og to andre politikere. Blandt andet i form af efterbetaling af vederlag.

Randers: Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen skal nu tage stilling til, om det skal have konsekvenser, at Randers Kommune 5. april i år tabte en retssag, der var anlagt mod kommunen af tre byrådsmedlemmer.

Det er den ene af de tre, konservative Daniel Madié, der har bedt Ombudsmanden om at gå ind i sagen.

Dommen i retten i Randers lød, at byrådets beslutning af 22. juni 2015 om ændring af Randers Kommunes styrelsesvedtægt var ugyldig. Rettens flertal fastslog, at ændringen i kommunens styrelsesvedtægt var begrundet i uvedkommende hensyn. Den ugyldige ændring betød, at Madié samt Kasper Fuhr Christensen (VL) og Bjarne Overmark (BL) fik frataget deres udvalgsformandsposter, som blev overtaget af andre politikere.

Efter dommen har retssagen flere gange været på byrådsdagsordnen, blandt andet for at få belyst, hvilke konsekvenser sagen eventuelt skulle have.

Senest på byrådsmødet 13. august, hvor flertallet gik ind for, at dommen ingen konsekvenser skal have overhovedet.

Fakta
Ombudsmanden er Jørgen Steen Sørensen.Ombudsmanden er valgt af Folketinget.

Han skal bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik.

På den måde beskytter han borgernes rettigheder i mødet med myndighederne.

Ombudsmanden kan vælge at indlede en egentlig ombudsmandsundersøgelse af en sag.

Ombudsmanden behandler sager på et skriftligt grundlag og bygger derfor sine udtalelser på sagens akter, myndighedens udtalelser og borgerens bemærkninger.

Derimod foretager ombudsmanden ikke afhøringer som domstolene eller ransagninger som politiet.

Ombudsmanden kan også afvise en sag, vælge ikke at gå ind i den, hjælpe klageren videre til en anden myndighed eller lave en mindre undersøgelse af sagen.
Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen skal nu tage stilling til, omd er skal laves en undersøgelse af randers Byråds beslutninger i forbindelse med en retssag, som kommunen tabte til tre byrådsmedlemmer. Arkivfoto: Scanpix
Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen skal nu tage stilling til, omd er skal laves en undersøgelse af randers Byråds beslutninger i forbindelse med en retssag, som kommunen tabte til tre byrådsmedlemmer. Arkivfoto: Scanpix

Der sker intet

- Jeg har mistet tålmodigheden, og derfor går jeg til øverste instans, siger Daniel Madié.

- Hvis kommunen begår noget ulovligt, for eksempel i form af uretmæssig fyring af en medarbejder, så får det konsekvenser. Både økonomisk, men også med hensyn til ændring af procedurer og lignende, siger Daniel Madié.

- Men i dette tilfælde, hvor kommunen har rettens ord for, at det, der er foregået, er ugyldigt, sker der slet ingenting.

Daniel Madié undrer sig over flere ting. Dels at det hele tiden har været Randers Kommune og ikke byrådet, som de tre har ført sag imod. Det er mange gange blevet pointeret, at det var kommunen - og ikke politikerne i byrådet, der traf beslutningen i juni 2015 - der var modparten i retssagen.

Lignende sag i Slagelse

Alligevel er det ikke kommunen, men politikerne, der skal beslutte om retssagens udfald skal have konsekvenser.

- Alle er jo mere eller mindre inhabile, siger Daniel Madié med henvisning til, at mange byrådsmedlemmer på en eller anden måde er en del af sagen.

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt oplyser, at forvaltningen har vurderet, at der ikke har været juridisk hjemmel til for eksempel at udbetale eftervederlag til de tre forsmåede udvalgsformænd - uden at sende sagen til politisk behandling.

- Det er et politisk spørgsmål, og det har fra starten været byrådet, der har taget stilling til spørgsmålene i forbindelse med retssagen, siger han.

Desuden finder Daniel Madié det besynderligt, at byrådsflertallet 13. august beslutter at tage en rapport fra KL's jurister til efterretning uden samtidig at sørge for, at nogle af de konsekvenser, som KL-juristerne peger på, rent faktisk bliver ført ud i livet.

- Har det ingen konsekvenser, hvis en myndighed bryder loven? En helt lignende sag er netop anlagt i Slagelse, og det bliver spændende at se, hvad der sker her, mener Daniel Madié.

Hvis de forsmåede udvalgsformænd i Slagelse vinder retssagen, kan de blive genindsat som formænd, fordi der er flere år tilbage af denne valgperiode. Det kunne ikke lade sig gøre i Randers, fordi der blev valgt et nyt byråd, inden retten afsagde dommen.

Netop fordi Randers-sagen ganske vist er uden fortilfælde men altså ikke længere enestående, mener Daniel Madié, at det er vigtigt, at Ombudsmanden ser på, hvad der er korrekt at gøre.

Da Ombudsmanden skal have meget konkrete spørgsmål, har Daniel Madié via sin advokat klaget til Ombudsmanden over, at Randers Kommune, trods opfordret hertil af Kommunernes Landsforening, har undladt at træffe beslutning af egen drift om, at Madié skal have efterbetalt manglende udvalgsformandsvederlag for perioden 22. juni 2015 til 31. december 2017.

- Hvis Ombudsmanden giver mig ret i klagen, betyder det, at byrådet burde have draget konsekvenser af dommen. Det vil være en konkret handling, siger Daniel Madié.

Han tager fat i denne del af den omfattende sag, fordi de to andre sagsøgere, Overmark og Fuhr Christensen, netop har sendt en anke til Tilsynet, der hører under Ankestyrelsen.

Deres anke handler om andre mulige konsekvenser, nemlig om hvorvidt de sager, der er behandlet i udvalgene efter udskiftningen i formandsstolene i juni 2015, skal tages op igen. Og om politikere skal betale vederlag tilbage og/eller betale kommunens omkostninger til sagen.

K-politiker klager til Ombudsmanden over byrådets smøl

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce