Kommunekassen bløder: Norddjurs klodser bremsen for at redde økonomien

Det er især øgede udgifter til overførselsindkomster, der ifølge tallene har været med til at slå bunden ud af kommunekassen i Norddjurs. Arkivfoto: Mads Jensen

Kommunekassen bløder: Norddjurs klodser bremsen for at redde økonomien

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Et ansættelsesstop og et stop for nye anlægsprojekter skal sætte en stopper for det hul, der har vist sig at være i Norddjurs Kommunes kassebeholdning. Foreløbig er der registreret et overforbrug på 64 millioner kroner i forhold til det oprindelige budget for 2018.

Norddjurs: Det har ikke været uden grund, at Norddjurs Kommune for ganske nylig indførte nogle retningslinjer for, hvordan man frem mod 2019 skulle håndtere uforudsete udgifter i de forskellige udvalg.

Det har nemlig vist sig, at der i 2018 er et gevaldigt stort hul i kommunekassen, som politikerne tilsyneladende har svært ved at håndtere.

Det står klart efter den seneste budgetopfølgning i kommunens økonomiudvalg, hvor det blev slået fast, at man i øjeblikket forventer et betydeligt merforbrug på hele 64 millioner kroner i forhold til, hvad der var forventet i det budget for 2018, som i efteråret blev vedtaget af en samlet kommunalbestyrelse.

- Der er ingen tvivl om, at det her er alvorligt, men det er ikke sådan, at vi er slået ud. Jeg kalder det en mavepuster, for det overrasker selvfølgelig borgerne, der har haft en berettiget tro på, at vi kunne balancere os igennem 2018, selvom vi har en stram økonomi, siger borgmester Jan Petersen (S) om de nye tal.

Forventningen er således, at kassebeholdningen i Norddjurs Kommune ved udgangen af 2018 vil ligge på bare 65 millioner kroner i stedet for de 100 millioner kroner, som ellers var målsætningen for 2018 og 2019.

KLs tre niveauer for kommunernes kassebeholdning
Som følge af udviklingen i kassebeholdningen i Norddjurs Kommune har forvaltningen været i kontakt med Kommunernes Landsforening (KL) i forhold til en afklaring af kritiske niveauer for en kassebeholdnings størrelse.KL anbefaler, at kassebeholdningen som minimum er på 2,9 procent af kommunens samlede bruttoudgifter, hvilket i Norddjurs Kommunes tilfælde svarer til cirka 90 millioner kroner.

KL gør endvidere opmærksom på, at hvis Norddjurs Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning kommer under 1.000 kroner per indbygger svarende til cirka 38,2 millioner kroner, kommer kommunen under skærpet tilsyn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Hvis den gennemsnitlige kassebeholdning kommer under 0 kroner, bliver kommunen sat under administration af ministeriet.

Flere på offentlige ydelser Flere på offentlige ydelser Flere på offentlige ydelser Flere på offentlige ydelser

Det kommunale merforbrug gør sig både gældende inden for drift og anlæg.

På anlægssiden forventes der et merforbrug på 23,3 millioner kroner i forhold til oprindeligt budget. De øgede udgifter skyldes, at der er overført anlægsmidler fra 2017 på 49,5 millioner kroner, som blandt andet er bevilget til letbaneinvesteringer, områdefornyelser i Grenaa og Auning samt etableringen af Grenaas nye omfartsvej Nordre Kattegatvej.

Men det er særligt et betydeligt merforbrug på den kommunale drift, der springer i øjnene, når man kigger på forskellen mellem det forventede budget og det forventede regnskab for 2018: Der forventes nemlig et merforbrug på 35 millioner kroner alene på forsørgelsesudgifterne på kommunens arbejdsområde.

- Der er én afgørende ting i kommunens budgetforudsætninger, der er ændret i negativ retning, og det er vores overførselsindkomster. Vi har simpelt hen flere, der skal have ydelser og større ydelser, og det er et arbejdsmarkedsproblem, vi kun har set vokse, fortæller Jan Petersen.

- Ikke til at forudse

Udover de 35 millioner kroner på arbejdsmarkedsområdet forventes der også et samlet merforbrug på 7,3 millioner kroner på børne- og ungdomsudvalgets og voksen- og plejeudvalgets område, samt et merforbrug på 2,2 millioner kroner på økonomiudvalgets område.

Samlet set forventes det for nuværende, at 2018-regnskabet vil ende med et overforbrug, der kræver, at man trækker omkring 44 millioner kroner ud af kassen i stedet for at lægge knap 20 millioner kroner i den, som ellers var målsætningen i 2018-budgettet.

Hvordan har I ikke kunnet se, at det stod så skidt til?

- Det spørgsmål har vi også stillet hinanden. Men jeg vil sige, at de tekniske forudsætninger, som der i sin tid blev forelagt på arbejdsmarkedsudvalget, har vist sig ikke at holde stik. Men hverken vi eller forvaltningen havde set det her komme, for så havde vi selvfølgelig ageret anderledes, siger Jan Petersen.

Har I været for optimistiske omkring budget 2018, fordi der har været valg i 2017?

- Nej, det vil jeg afvise. Den viden, vi har fået nu, har vi ikke haft tidligere, og vi har derfor ikke set situationen komme. Havde vi gjort det, havde vi selvfølgelig været nødt til at reagere på det noget før, fastslår Jan Petersen.

Sætter alt på hold

Som konsekvens af det alvorlige merforbrug har økonomiudvalget i Norddjurs besluttet at indføre et ansættelsesstop i hele den kommunale organisation med omgående virkning. Kun hvis forvaltningen vurderer, at der er konkrete ansættelser, som er strengt nødvendige for kommunens fortsatte drift, kan forvaltningen indstille til, at der dispenseres for ansættelsesstoppet i det konkrete tilfælde.

Udover ansættelsesstoppet har økonomiudvalget indstillet til kommunalbestyrelsen, at man ved denne uges møde sætter en stopper for alle anlægsprojekter, som endnu ikke har været bevillingsmæssigt behandlet i et af kommunens fagudvalg.

Både ansættelsesstop og anlægsstop vil foreløbig være gældende indtil vedtagelsen af budgettet for 2019. Mads Nikolajsen (SF) foreslog dog, at ansættelser til skoleårets start i august 2018 ikke skal være omfattet af stoppet.

Kommunekassen bløder: Norddjurs klodser bremsen for at redde økonomien

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce