Ny rapport: Stadig nødvendigt at Cheminova renser grundvandet

Kemifabrikken Cheminova ligger på Harboøre Tange midt mellem Vesterhavet og Limfjorden. I slutningen af 1950'erne gravede fabrikken blandt andet giftigt affald direkte ned i klitterne - med statens tilladelse. Det var før, der kom fokus på miljøet, og det har blandt andet medført, at området omkring fabrikken i dag er voldsomt forurenet. Arkivfoto: Morten Stricker.

Ny rapport: Stadig nødvendigt at Cheminova renser grundvandet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Cheminova har renset det forurenede grundvand under fabrikken i over 30 år, og det fungerer efter hensigten, konkluderer ny uvildig rapport.

Regionen: Den historiske forurening på Cheminovas grund på Harboøre Tange truer med at sive ud i Nissum Bredning i Limfjorden.

Derfor har Cheminova siden 1980'erne haft en indsats, hvor virksomheden løbende pumper grundvand op til rensning, før det siver ud i fjorden. Og den langvarige indsats virker.

Det viser en ny rapport, hvor Region Midtjylland med støtte fra Miljøstyrelsen har fået undersøgt, om forurening fra Cheminovas nuværende og gamle fabriksgrunde påvirker vandkvaliteten i Nissum Bredning.

- Formålet var at undersøge, om Cheminovas tiltag virker efter hensigten. Det gør de. Undersøgelserne viser godt nok, at der siver forurenet grundvand ud i fjorden. Men mængderne er små, og der er ikke målt nogen forurening i fjorden ud for Cheminova, der overskrider kriterierne for vandkvaliteten, forklarer kontorchef Morten Bondgaard fra Regional Udvikling i Region Midtjylland.

Undersøgelserne viser godt nok, at der siver forurenet grundvand ud i fjorden. Men mængderne er små.
Morten Bondgaard, kontorchef i Regional Udvikling.
I forbindelse med rapporten
I forbindelse med rapporten "Vurdering af forureningsflux fra Rønland og den gamle fabriksgrund" er der blevet taget prøver af terrænnært grundvand fra en boring på Rønland. Vandet passerer en kasse hvor der registreres pH, ledningsevne og ilt. Foto: Region Midtjylland

Indsatsen skal fortsætte

Forureningen på Cheminovas grund stammer fra produktion af sprøjtemidler og andre giftstoffer fra 1960'erne og frem til i dag.

I dag er det Region Midtjylland, der har det overordnede ansvar for indsatsen mod gamle jordforureninger, og her understreger formanden for udvalget for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V), at indsatsen mod fortidens synder skal fortsætte.

- Rapporten gør det tydeligt, at Cheminovas egen oprensning er helt nødvendig. Men selv om resultatet er betryggende, stopper det ikke her. Sammen med Miljøstyrelsen må vi blive ved med at holde øje med situationen ved fabriksgrundene. Politisk har det overordentlig stor bevågenhed, at der bliver gjort noget, der virker, siger han.

Der er også blevet taget prøver af fjordvandet ude i Nissum Bredning ud for Cheminova, som ses i baggrunden. Prøverne viser, at en smule forurening slipper igennem, men koncentrationerne er inden for myndighedernes fastsatte grænseværdier. Foto: Region Midtjylland
Der er også blevet taget prøver af fjordvandet ude i Nissum Bredning ud for Cheminova, som ses i baggrunden. Prøverne viser, at en smule forurening slipper igennem, men koncentrationerne er inden for myndighedernes fastsatte grænseværdier. Foto: Region Midtjylland

Metode kan bredes ud

I forbindelse med de konkrete undersøgelser af forholdene ved Cheminova har Aarhus Universitet udviklet en model, der kan simulere grundvandets strømninger.

Dermed kan man forudsige, hvor der er risiko for forurening, så man kan tage prøver de mest relevante steder.

I Miljøstyrelsen forventer kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard, at metoden også kan bruges i forbindelse med andre jordforureninger.

- Når det kommer til meget store og komplekse forureninger som den ved Cheminova, slår det normale screeningsværktøj til jordforureninger ikke til. Derfor har vi støttet dette projekt. Det har givet os en række værdifulde erfaringer, som kan bruges til at vurdere andre store forureninger i Danmark og i udlandet, siger Camilla Bjerre Søndergaard.

Ny rapport: Stadig nødvendigt at Cheminova renser grundvandet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce