Byrådet i aktion: Heftig debat om veteranpenge, fokus på toiletbesøg og nye muligheder for pengestærke ældre

Randers Kommune sætter gang i et frikommuneforsøg, der giver ældre nye muligheder for at tilkøbe hjælp. Det blev besluttet på mødet mandag. Arkivfoto: Annelene Petersen

Byrådet i aktion: Heftig debat om veteranpenge, fokus på toiletbesøg og nye muligheder for pengestærke ældre

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Randers Kommune sætter gang i nyt forsøg der skal sælge hjemmehjælp til borgerne. Og så har politikerne sikret Mødrehjælpen økonomisk, ligesom den kommunale støtte til Ferie Camp for udsatte er på plads - efter stor debat.

Randers: Politikerne i Randers havde 39 punkter på dagsordnen til byrådsmødet mandag. Vanen tro var der debat om stort og småt, men der var også enighed om enkelte punkter, for eksempel at buschauffører skal have bedre arbejdsvilkår.

En flok lokale chauffører mødte op til byrådsmødet for at høre politikernes holdning til, at de har så travlt at de nogle gange ikke har tid til toiletbesøg og spisepauser.

Her er et udvalg af de sager, politikerne behandlede:

1. Tid til toiletbesøg
Arkivfoto: Annelene Petersen

At være forhindret i at komme på toilettet når man har behov for det, er en meget ubehagelig situation. Men det er virkeligheden for mange buschauffører, fremgik det på byrådsmødet, hvor Charlotte Broman Mølbæk (SF) havde stillet forslag om at byrådet skal sikre ordentlige forhold for buschauffører, der arbejder i kommunen.

Sagen blev sendt tilbage til miljø- og teknikudvalget, der skal lave oplæg til det udbud af buskørslen i Randers, der skal på dagsordenen hos Midttrafik senere på året.

- Naturligvis skal der være ordentlige arbejdsforhold, sagde Louise Høeg (V), der er medlem af Midttrafiks repræsentantskab. Hun vil tage ønskerne fra Randers med til mødet i maj, hvor repræsentantskabet samles.

Charlotte Broman Mølbæk pegede på, at der nu er tre veje at gå. Enten skal der bevilges flere penge, så buschaufførerne får mere fleksible køreplaner med tid til pauser, samt investeringer i velfærdsforhold for chaufførerne. Eller også skal der skæres ned på busafgangene, så man på denne måde får penge til at forbedre chaufførernes forhold. Alternativet er, at chaufførerne fortsat skal have have en meget presset hverdag.

- Arbejdsvilkårene er urimelige, mente Charlotte Broman Mølbæk.

2. Forsøg: Køb ekstra hjælp hos hjemmeplejen
Arkivfoto: Mette Mørk

Randers Kommune vil nu sætte gang i et forsøg, der skal give borgere mulighed for at tilkøbe ydelser ud over den hjemmehjælp og - pleje, som han eller hun er visiteret til af kommunen, og derfor får gratis. Der er tale om et frikommuneforsøg, hvor kommunalt ansatte kan udføre ekstra arbejde hos de borgere, de allerede kommer hos - mod betaling.

- Det er ekstra tilkøb og ikke ydelser, som borgerne er visiteret til, understregede Torben Hansen (S).

Kasper Fuhr Christensen (VL) mente, at det er et skråplan, fordi han er bange for, at det er begyndelsen på enden for det danske velfærdssamfund. Han påpegede, at det er forkert, når ældre nu skal til at betale for ekstra hjælp samtidig med, at der igennem en del år har været nedskæringer i ældreplejen.

- Man skal huske på, at det er et frikommuneforsøg der løber til udgangen af 2020. Det kan give større livskvalitet at tilkøbe hjælp fra kommunen og ikke fra en privat leverandør, sagde Fatma Cetinkaya (S). Hun understregede at tilkøb ikke skal erstatte den hjælp, som borgerne har behov for og er visiteret til. Tilkøb skal heller ikke sættes i stedet for øget hjælp fra kommunen, hvis en borger får behov for mere hjælp.

- Enhedslisten er bekymret for, at det kommer til at skabe stor ulighed, sagde Frida

- Det er en service for de borgere, der ønsker en anden standard end den, Randers Kommune kan tilbyde. Man har altid kunnet købe ekstra hjælp. Nu er det så de kommunale hjælpere, der kan gøre det, hvis de ældre ønsker det, sagde Susanne Nielsen (DF).

- Borgere, der sandsynligvis har købt ekstra ydelser i forvejen, får nu mulighed for at vælge én, der kommer i hjemmet i forvejen, sagde Louise Høeg (V).

Det forventes at tilkøb vil få begrænset omfang - det tyder erfaringer fra København og Esbjerg på. Den begrænsede efterspørgsel hænger formodentlig sammen med, at mange borgere har pårørende der hjælper med forskellige opgaver, samtidig med, at det er uvant at betale for hjælp.

Borgerne kan købe mere hjælp af den slags, som hjemmeplejen yder, og som hjemmeplejen har kompetencer og ressourcer til - for eksempel rengøring, anden praktisk hjælp eller personlig pleje.

3. Heftig debat: Veteran-penge til ferielejr
Arkivfoto: Mathias Fredslund Hansen

En forholdsvis simpel sag, nemlig overførsel af 200.000 kroner fra et formål til et andet, skabte voldsom debat i byrådsalen mandag aften. Men et flertal besluttede, at pengene, der oprindelig var afsat til veteranstrategien sidste år, men ikke er blevet brugt, i stedet bruges til afvikling af Ferie Camp 2019 i Randers - en ferielejr for socialt udsatte og deres familier.

Dansk Folkeparti og Venstre - undtagen Jens Peter Hansen, der var indkaldt som stedfortræder for Claus Omann Jensen - stemte imod at bruge veteranpenge til formålet. De to partier mente, at pengene i stedet skulle tages fra de penge, som byrådet har afsat til integrationsformål.

Undervejs var der heftig meningsudveksling mellem især radikale Mogens Nyholm og DF´s Nick Zimmermann.

- Det kan ikke blive ved med at gå, sagde Torben Hansen (S) flere gange om debatten, der blandt andet handlede om, hvad de to politikere mente om hinandens partier og holdningen til integration.

Med hensyn til dét, sagen handlede om, nemlig at 200.000 kroner af de i alt 500.000 kroner, som Randers Kommune støtter ferielejren med, tages fra uforbrugte midler til veteranerne, så mente mange politikere, at det er den rigtige måde at gøre det på.

- Det er en god løsning, sagde Bjarne Overmark.

Torben Hansen påpegede blandt andet, at lejren i år vil have et særligt veterantelt.

Sidste år deltog i alt 1500 udsatte i Ferie Camp og Udsatte Lege, herunder 557 borgere fra Randers Kommune. I år har Landsforeningen for Væresteder, der arrangerer lejren, modtaget flere penge, så 1.700 udsatte kan deltage.

4. Mødrehjælpen får alligevel støtte
Arkivfoto: Annelene Petersen

Det gav masser af protester, da et flertal i byrådet, S, V, DF og K, i efteråret i forbindelse med budgettet for 2019 besluttede at spare 350.000 kroner på tilskud til Mødrehjælpen. Det betød nemlig, at Mødrehjælpens værested Huset var i fare for at måtte lukke, og det fik brugere og fagpersonale til at advare mod konsekvenserne.

På baggrund af de mange bekymrede indsigelser, demonstrationer og læserbreve, besluttede de fire partier, at pengene skulle findes, så tilbuddet kan køre videre.

På byrådsmødet mandag vedtog alle 31 politikere, at Mødrehjælpen skal have pengene. Men der var ikke enighed om, hvor pengene skal komme fra. De fire forligspartier vedtog, at beløbet skal tages fra dagtilbudsområdets centrale udviklingsmidler, mens mindretallet ikke mente, at småbørnsområdet skulle betale for videreførelsen af tilskuddet til Mødrehjælpen.

Byrådet i aktion: Heftig debat om veteranpenge, fokus på toiletbesøg og nye muligheder for pengestærke ældre

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce