Frivilligværket kan blive tvunget til at lukke

- Det betyder, at vi allerede nu, hvis vi skal sætte hårdt mod hårdt, må tænke i, hvordan vi klarer os næste år, siger Frivilligværkets centerleder Louise Brown. Arkivfoto

Frivilligværket kan blive tvunget til at lukke

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Hvis Frivilligværket ikke længere kan være sikker på at få et fast tilskud fra kommunen, kan det ende med tomme lokaler på Kirketorvet.

Rettelse: Oprindeligt kunne denne artikels billedtekst forstås som om, at Selvhjælp Randers også risikerer lukning. Det er ikke tilfældet, da Selvhjælp Randers ikke længere er en del af Frivilligværket.

Randers: I ti år har Frivilligværket haft lokaler i Randers, men de lokaler kan risikere at stå tomme hen, hvis der ikke længere er penge til husleje og til at betale medarbejderne løn.

Det er skrækscenariet efter en bebudet omlægning af den samlede pulje til frivilligt socialt arbejde til én frivillighedspulje, hvorfra alle foreninger kan søge midler på lige vilkår.

Problemet med omlægningen vil være, at Frivilligværket i så fald ikke længere vil kunne stille med en kommunal garanti om finansiering, som er bydende nødvendig for at kunne søge grundfinansiering fra staten. Hvis det ikke længere er muligt at få et tilsagn om medfinansiering fra Randers Kommune, kan konsekvensen derfor blive, at grundfinansieringen fra staten ikke længere kan gives, og i givet fald vil det rive tæppet væk under Frivilligværket, der ikke finder det rimeligt at blive placeret i samme kategori som andre frivillige foreninger.

I et høringssvar til den økonomiske handleplan på socialområdet argumenterer Frivilligværket for, at man derimod er en paraplyorganisation, og at Frivilligværket i sig selv rummer selve forudsætningen for, at mange af kommunens sociale foreninger overhovedet eksisterer.

Frivilligværket i Randers
Frivilligværket blev grundlagt i 2007 af Randers Kommune.I 2008 klippede daværende velfærdsminister Karen Jespersen den røde snor og indviede Frivilligværket som kommunalt drevet frivilligcenter.

I år har Frivilligværket eksisteret i 10 år, dog som forening siden 2010.

Frivilligværket er Randers Kommunes Frivilligcenter.

Et frivilligcenter rådgiver, støtter og vejleder alle de frivillige foreninger, der er i kommunen og hjælper borgere, der ønsker at være frivillige ind i den frivillige verden.

Der findes 68 frivilligcentre på landsplan.

Frivilligværket i Randers har 124 medlemmer.

Ønsker fast tilskud

Alternativet til en lukning ville være, at medarbejderne i bedste fald kun ville kunne ansættes i få måneder ad gangen, og at servicegraden ikke kan undgå at blive kraftigt forringet i paraplyorganisationen, som på nuværende tidspunkt har 124 medlems-foreninger. Disse medlemmer har hele 590 gange i løbet af 2017 gjort brug af lokalerne på Kirketorvet, hvor der i øvrigt sker vigtig sparring mellem frivillige, hvorfra der bliver ansøgt om flere midler i form af fundraising og hvor lokalerne danner en vigtig ramme for rekrutteringen af frivillige kræfter, argumenterer Frivilligværket i høringssvaret.

- Det betyder, at vi allerede nu, hvis vi skal sætte hårdt mod hårdt, må tænke i, hvordan vi klarer os næste år. Hvis vi skal opsige vores lejemål her, kommer det til at betyde, at de foreninger, der hidtil er kommet i vores hus, ikke længere har noget sted at være, siger Frivilligværkets centerleder Louise Brown.

Blandt de 124 medlemmer er foreninger som Barnets Sag, Venligboerne Randers, Gaia Museums Venner, Langå Handicapidræt, LEV Randers, Natteravnene og Veterancafé Randers.

Grundfinansieringen skal søges i april, og der kommer svar på ansøgningen i juni. Da ansøgningsrunden for §18-midlerne under Serviceloven, der omhandler frivilligt socialt arbejde i landets kommuner, også finder sted i foråret, vil det med al sandsynlighed derfor ikke være muligt at sende tilsagn om kommunal medfinansiering af sted til ministeriet, lyder bekymringen.

- Det har aldrig været et problem før, hvor jeg bare har skrevet og bedt forvaltningen om et tilsagnsbrev på vores midler for det kommende år, og så har jeg fået det og kunnet sende den med ansøgningen til staten. Men hvis vi skal til at søge om pengene hvert år, kan vi jo ikke være garanteret at få pengene fra Randers Kommune, hvilket betyder, at vi ikke kan sende et tilsagnsbrev til ministeriet og få pengene derfra, siger Louise Brown.

Frivilligværket appellerer derfor ekstraordinært om at få garanteret et fast tilskud på årsbasis fra Randers Kommune.

- Skrækscenariet er, at vi bliver nødt til at lukke, fordi vi ikke får nogen midler, siger Louise Brown.

Billig løsning

Centerlederen fortæller, at hun godt kan leve med at skulle miste sit arbejde. Frygten går på den negative indvirkning, forslaget om en samlet pulje vil have på foreningslivet i Randers Kommune.

- At vi skal finde et nyt arbejde, er det mindste af det. Men det kommer til at gå ud over hele foreningslivet, hvis servicen ikke længere er til stede for dem. Der vil være en masse sårbare borgere, som ikke længere vil kunne få den hjælp, de plejer at få fra de frivillige, som lægger en stor indsats i foreningslivet rundt omkring, siger Louise Brown, der kalder forslaget 'paradoksalt'.

- Jeg er bange for, at man igen kommer til at begå den fejl at tro, at det er gratis at have med frivillige at gøre. For det er det ikke, og man skal ikke tage frivillige ind for at spare penge, for så hænger systemet simpelthen ikke sammen, siger hun og fortsætter:

- Verden er bare ikke så enkel, og det koster penge at have med frivillige at gøre. Men med de 780.000 kroner, vi i år har fået af Randers Kommune, synes jeg, at det er en billig løsning, når man tænker på alle de foreninger, vi servicerer, frem for at de skulle have nogen ansat i kommunen, som først skulle til at bygge et netværk op og skal finde ud af, hvordan den frivillige, sociale verden fungerer i vores by.

Vigtigt signal

Louise Brown mener, at det er et vigtigt signal for en kommune at have et frivillighedscenter.

- Jeg kan ikke svare på, hvor mange foreninger det ville gå ud over, hvis vi ikke var her, men det ville helt klart betyde, at nogle foreninger ville være nødt til at stoppe deres virke, fordi de er dybt afhængige af eksempelvis at kunne benytte vores lokaler og afhængige af, at vi hjælper dem med at lave fondsansøgninger, forklarer hun.

- Kommunen er nødt til at have et frivillighedscenter, som hjælper og støtter op omkring det frivillige sociale arbejde, der bliver udført. Hvis ikke, vil man sende et farligt signal om, at det ikke er vigtigt, om man har et center eller ej. Det skal man passe på med, for det er altså rigtig mange mennesker, det vil gå ud over, pointerer centerlederen.

Her kan du læse hele høringssvaret

Frivilligværket kan blive tvunget til at lukke

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce