Forslag sendt i høring: Skal Paderup på slankekur?

Skal det store handelsområde i Paderup indskrænkes? Det spørgsmål er nu sendt i høring af byrådet. Arkivfoto

Forslag sendt i høring: Skal Paderup på slankekur?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Byrådet spekulerer for tiden på, om man bør indskrænke den overordnede ramme for butiksområdet i Paderup, som en hjælp til de erhvervsdrivende i midtbyen. Men ikke alle er lige begejstrede for ideen.

Randers: Påvirkningen af butikkerne i midtbyen fra detailhandlen i Paderup har længe været diskuteret vidt og bredt - ikke mindst i byrådet. Nu ser de diskussioner ud til måske at få en konkret indvirkning på kommuneplanen, så der lægges en dæmper på butikkernes vokseværk i Paderup.

På et byrådsmøde 19. marts blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til et tillæg til kommuneplanen vedrørende handlen i midtbyen og Paderup. Det forslag er nu færdigt, og byrådet vedtog for nylig at sende det i offentlig høring i otte uger.

Tillægget vil betyde, at rammen for det såkaldte aflastningscenter Paderup, der altså dækker over hele områdets butiksareal og ikke kun storcentret, reduceres fra 93.000 kvadratmeter til 86.000 kvadratmeter. I øjeblikket er cirka 76.000 kvadratmeter i brug, og forslaget vil således ikke påvirke allerede etablerede butikker.

Derudover lægges der desuden op til, at der ikke kan planlægges nye overdækkede butikscentre, ligesom butiksstørrelser tilpasses.

Tiltaget kommer blandt andet som en reaktion på, at omsætningen i Randers midtby de sidste 20 år er faldet med 800 millioner kroner, mens opsætningen i Paderup i samme periode er steget med 700 millioner kroner.

Mogens Nyholm (R), medlem af udviklingsudvalget, bliver ikke ligefrem blæst bagover af indholdet i forslaget, men ser det dog som et meget lille skridt i den rigtige retning.

- Det positive er, at rammerne indskrænkes for aflastningscentret, som jeg jo egentlig hellere vil kalde et belastningscenter. Jeg havde dog foreslået, at man skar ned til 81.000 kvadratmeter, så jeg er faktisk i tvivl om, om jeg vil stemme for, når den tid kommer, siger han.

Det siger tillægget
  • Den samlede detailhandelsramme i aflastningscenter Paderup reduceres fra 93.000 kvadratmeter til 86.000 kvadratmeter. I øjeblikket er cirka 76.000 kvadratmeter allerede udfyldt.
  • Dagligvareforsyning i midtbyen ændres, så den maksimale størrelse på dagligvarebutikker øges fra 3.500 kvadratmeter til 5.000 kvadratmeter
  • Udvalgsvarebutikker på over 2.000 kvadratmeter i øvrige butiksområder må kun etableres på baggrund af særskilt planlægning
  • Der kan ikke planlægges nye overdækkede butikscentre i aflastningscenter Paderup
  • I aflastningscenteret må det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker ikke overstige 1.200 kvadratmeter og 5.000 kvadratmeter. Tillægget giver dermed mulighed for større butikker i Paderup end før.

  • Det minimale bruttoetageareal for den enkelte udvalgsvarebutik i aflastningscenteret må ikke være mindre end 500 kvadratmeter

Der skal mere til

Og netop reduktionen af det samlede område synes da også at være der, det helt store slag kommer til at stå. I hvert fald er det den altoverskyggende årsag til, at man i Venstre principielt er modstandere af forslaget.

- Uanset hvilke høringssvar der måtte komme, giver det for os ingen mening at nedsætte rammen. De andre punkter i tillægget er sådan set fine nok, men hvis vi først vedtager, at reducere rammen for området, kan vi ikke bare sætte den op igen, hvis det skulle blive nødvendigt. Det vil i så fald kræve tilladelse fra de omkringliggende kommuner, og det er de næppe særligt interesserede i, forklarer Christian Brøns (V), medlem af økonomiudvalget.

Han køber desuden ikke præmissen om, at tiltaget vil komme de erhvervsdrivende i midtbyen til gode.

- Midtbyen bliver ikke stærkere af, at aflastningscenter Paderup bliver svækket. Tværtimod. Det er nogle helt andre tiltag, der skal til for at styrke og udvikle midtbyen, siger han.

Selvom Mogens Nyholm gerne ser en reducering af området i Paderup, er han enig med Christian Brøns i, at det ikke i sig selv vil betyde ret meget for citybutikkerne.

- Der skal meget mere til for at hjælpe midtbyen. Det her forslag er lidt som at forsøge at slukke en ildebrand. En stor del af skaden er allerede sket. Det vil kræve meget mere, end hvad jeg hører fra Socialdemokratiet og Venstre, at rette op på, siger han.

Om man kan udvide aflastningscenter Paderup i fremtiden, hvis man indskrænker det nu, bekymrer man sig i Socialdemokratiet ikke så meget om.

- Hvorfor skulle vi ikke kunne det? Vi arbejder jo sammen med omegnskommunerne på mange punkter, så det kan vi selvfølgelig også her, hvis det bliver nødvendigt på et tidspunkt. Randers midtby lider voldsomt, så vi vil gerne have sat lys på, hvad man vil med midtbyen i fremtiden. Derfor er det vigtigt med en høring om det her forslag, og en større diskussion om problemstillingen i det hele taget, fortæller Steen Bundgaard (A), medlem af økonomiudvalget og udviklingsudvalget.

- Vi er ikke imod for nuværende at indskrænke området. Vi er slet ikke ude på at lukke centret eller noget, men at hele området skal bestå af færre kvadratmeter, ser vi intet problem i, fastslår han.

Forslag sendt i høring: Skal Paderup på slankekur?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce