Hun brænder for bæredygtighed

Vibeke Tuxen har viet sit liv til arbejdet for bæredygtighed. Foto: Mathias Fredslund Hansen

Efter 27 år med international udvikling for organisationer og virksomheder, som konsulent, kampagnechef og projektleder herhjemme og ude i verden, begynder Vibeke Tuxen for sig selv i Trustrup med eget rådgivningsfirma. - Jeg vil leje mig selv ud som bæredygtighedschef, siger hun.

Trustrup: Drivkraften i sit arbejdsliv koncentrerer Vibeke Tuxen kort i disse fem ord: Mit hjerte brænder for bæredygtighed.

Ifølge Google og FN er bæredygtighed kort og godt en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.

Den definition er både for kort og ikke omfattende nok til at rumme den antropologuddannede Vibeke Tuxens 27 års virke med international udvikling, som konsulent, projektleder og kampagnechef herhjemme og ude i verden. Hun har arbejdet for internationale organisationer og danske ngo'er og seks år for Grundfos med ansvar for social bæredygtighed og medarbejderinvolvering.

Overordnet siger hun selv: - Jeg har hele mit liv været engageret i bæredygtighed, samarbejde på tværs af lande, sprog og kulturer og det personlige engagement som en stærk drivkraft i både mennesker og organisationers liv.

Efter snart tre årtier med arbejde som ansat begynder hun for sig selv. 1. april i år åbnede hun firmaet VTUXEN i Trustrup ved Grenaa med base i sit lille hyggelige bondehus tæt op ad letbanen mellem Århus og Grenaa, hvor hun har boet i 17 år. En solrig eftermiddag i en snak omkring spisebordet med te og småkager og tændt lys i adventskransen fortæller hun hvorfor.

- Der var efterhånden for meget kampagne og for lidt samarbejde om projekter i mit arbejde. Jeg er ikke uddannet i kampagner. Der er en grund til, at jeg er uddannet som antropolog. Jeg skulle noget andet. Nu vil jeg selv bestemme.

Vibeke Tuxen har startet sit eget firma i Trustrup med rådgivning om bæredygtighed. Foto: Mathias Fredslund Hansen
Vibeke Tuxen har startet sit eget firma i Trustrup med rådgivning om bæredygtighed. Foto: Mathias Fredslund Hansen

Alle taler om bæredygtighed

Som selvstændig vil Vibeke kort beskrevet rådgive virksomheder i bæredygtighed i sociale forhold, miljø og økonomi. Fra indkøb af kuglepenne til nytænkning i produktionen.

- Bæredygtighed er en god forretning. Det private erhvervsliv er de aktører, der agerer i verden, derfor vil jeg gerne have dem med om bord. Der er økonomi i bæredygtighed, kunderne efterspørger bæredygtighed. Alle taler om bæredygtighed, og de store virksomheder er på vej, men det er mange af de små og mellemstore ikke endnu, siger Vibeke.

- Bæredygtighed er mange ting, forklarer hun. Blandt andet at engagere medarbejderne. En virksomhed, der er engageret i bæredygtighed, engagerer også medarbejderne. Det giver stolte medarbejdere, mindre udskiftning, og det tiltrækker dygtige medarbejdere. Der er også spørgsmålet om, hvad kunderne forventer af virksomheden, investorerne, leverandørerne, myndighederne.

- Jeg rådgiver virksomhederne om, hvad der giver mest gevinst. For virksomhederne handler det om, hvad der giver mest mening og i det lange løb den bedste økonomi, siger Vibeke.

I henvendelsen til virksomhederne er hun klar i mælet:

- Jeg kan hjælpe din virksomhed med at gøre bæredygtighed og samfundsansvar til en del af jeres langsigtede strategi på en måde, som gavner bundlinjen.

Og i overskriftsform: Lej en CSR-chef. Skab strategiske partnerskaber. Få gang i projekterne.

Vibeke Tuxen er uddannet antropolog og har i 27 år arbejdet for internationale organisationer og firmaer som konsulent og rådgiver herhjemme og ude i verden. Foto: Mathias Fredslund Hansen
Vibeke Tuxen er uddannet antropolog og har i 27 år arbejdet for internationale organisationer og firmaer som konsulent og rådgiver herhjemme og ude i verden. Foto: Mathias Fredslund Hansen

Projekter i udlandet

Her er Vibeke på hjemmebane. Hun har noget at have sine råd og anbefalinger i.

Efter endt uddannelse som antropolog arbejdede hun i over 14 år for organisationen Verdens Skove, der tidligere hed Nepenthes.

- Nepenthes, på dansk kandebæreren, er en kødædende plante i regnskovene i Asien. Den er et symbol på, at dyr og planter er afhængige af hinanden. Jeg arbejdede primært med at opbygge projekter med bæredygtig udnyttelse af regnskoven i Latinamerika. I Costa Rica arbejdede vi med opkøb af regnskov, og vi støttede kooperativer for småskovejere i Honduras. Vi sørgede for certificering af træprodukterne i samarbejde med COOP i Danmark, som designede træprodukterne i Honduras, og så blev produkterne solgt i Kvickly og Superbrugsen i Danmark og Sverige, fortæller Vibeke.

- Vi lærte folk i Honduras om dansk kvalitet, og vi lærte dem at levere til tiden. Projektet blev sat i værk med penge fra Danida.

Et andet projekt, Vibeke stod for i Panama, var at sikre indfødte folk retten til deres egne skove, så deres træer ikke blev fældet af store tømmerselskaber, som bagefter overlod jorden til nybyggere, som dyrkede landbrug i de fældede områder.

Fra 2006 arbejdede Vibeke for AC Børnehjælp i Århus. Organisationen formidlede adoption fra udlandet, og projekterne gik ud på at styrke udsatte børn og deres familier i u-lande. I godt tre år var Vibeke engageret med det arbejde i Bolivia, Nepal og Etiopien.

I sine seks år som ansat hos Grundfos udviklede Vibeke blandt andet et medarbejderprogram for firmaets ansatte i 56 lande, i alt 17.000 medarbejdere. De mange medarbejdere samlede penge ind til at give rent vand til fattige mennesker i verden gennem donation af Grundfos' energibesparende vandpumper specielt beregnet til at dække fattige folks behov.

- Grundfos udviklede blandt andet et effektivt, solcelledrevet vandsystem til Kenya, som sparede landsbykvinderne fire timers transport af vand dagligt, fordi de nu kunne hente det i landsbyen. Den sparede tid kunne de nu bruge til andre ting som at dyrke mere jord, tage sig bedre af børnenes skolegang. Rent vand gav også bedre hygiejne og dermed færre sygdomme, og kvæget voksede bedre.

- Jeg koordinerede projekter i Kenya med Røde Kors. Grundfos kender ikke de lokale befolkninger og har ingen kontakt med landsbyerne og kan ikke undervise de lokale om hygiejne. Når Grundfos var klar med pumpesystemerne, skulle Røde Kors først finde pengene, finde landsbyerne og lære befolkningen om hygiejne. De forskellige arbejdsvilkår gav indimellem konflikter, og det gik noget af min tid med at løse, siger Vibeke.

I Vietnam udviklede hun selv et projekt med vandforsyning til beboerne med vandrør ind til husene langs de mange kanaler og vandløb, hvor vandet var alt for forurenet til at drikke. Grundfos' medarbejdere betalte disse vandsystemer af deres egne lommer, mens de lokale små vandselskaber betalte for rørene. Vibeke har lavet indsamlingskampagner i Grundfos selskaber verden over til vandsystemer i Kenya og Vietnam. Fra 2011 til 2016 gav det to millioner kroner til 10 landsbyer i hvert land. Grundfos supplerede op med et tilsvarende beløb.

Vil selv bestemme

Men i april 2017 sagde hun stop.

- Nu vil jeg vil lave det, jeg er bedst til, siger hun. Jeg vil selv bestemme. Jeg vil leje mig selv ud som bæredygtighedschef. Udvikle handleplaner for den enkelte virksomhed.

- Og jeg vil udvikle partnerskaber mellem organisationer og virksomheder. Mange virksomheder kan engagere sig meget mere i socialt arbejde på en måde, som afspejler deres eget forretningsområde. Hoteller kan for eksempel støtte hjemløse. Transportvirksomheder kan støtte lokale transportløsninger i u-lande. It-virksomheder kan arbejde med digitale løsninger eller it-uddannelse til fattige folk. Tøjvirksomheder kan arbejde med produktionsforholdene for lokale ansatte.

- Jeg har rådgivet Gardin Lis i Randers om, hvilke handleplaner, firmaet kan bruge og om, hvordan virksomheden kan blive bæredygtig. Jeg har også lige lavet et forslag til Nilfisk om et fælles program med organisationer om at gøre noget godt for verden, gøre en indsats for med hygiejne at skabe en renere verden og på den måde sammen med organisationer at være med til at forebygge mod smitsomme sygdomme, siger Vibeke.

- Der er masser af muligheder, og det giver god respons hos forbrugerne og i lokalsamfundet: 'Det er en god virksomhed', tænker man. Den slags programmer giver et godt omdømme og holder på dygtige medarbejdere, som er engageret i deres arbejde.

- Jeg bruger hele min baggrund og erfaring fra mange års professionelt arbejde, siger Vibeke.

- Jeg kan lave handleplaner for virksomheder, hvor den enkelte medarbejder ser sig selv og sin egen rolle, 'hvis vi går den vej'. Jeg laver sociale projekter og planer for sociale områder. Hvad giver mest mening for virksomhederne. Det handler om kerneforretning og bundlinje.

- Det er det, jeg vil lave og fortsætte med, til jeg går på pension. Det er vanvittigt spændende, siger Vibeke.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce