Ingen fare for Water & Wellness

Brugerne er glade for Water & Wellness, som netop har kunnet præsentere et regnskab i plus. Arkivfoto: Richard Sylvestersen

Ingen fare for Water & Wellness

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Ingen grund til bekymring. Brugerne er tilfredse, alle regninger bliver betalt, og der er sorte tal på regnskabets bundlinje. Sådan er konklusionen efter et orienteringsmøde med sundheds-, idræts- og kulturudvalget, som i enighed tog orienteringen til efterretning.

Randers: Water & Wellness Randers står ikke lige foran at blive solgt. Det går godt for byens vandland, som er i fremgang og meget populært hos brugerne.

Det er konklusionen, efter at først styregruppen bag Water & Wellness og senere sundhed-, idræts- og kulturudvalget (SIK-udvalget) onsdag blev orienteret om virksomhedens tilstand. Anledningen var som beskrevet i onsdagsavisen blandt andet et dugfrisk årsregnskab, som dels indeholdt en bekymrende reivisonspåtegning, dels en meddelelse om, at moderselskabet bag, Familien Skak Holding Aps., overvejer at sælge vandlandet for at rette op på sin økonomi.

Direktør for sundhed, kultur og omsorg, Erik Mouritsen, som sidder i styregruppen for Randers Kommune, udtrykte i onsdagsavisen fortrøstning med hensyn til fremtiden for Water & Wellness, og efter gruppens møde med ledelsen i selskaberne bag vandlandet, føler han sig kun bekræftet.

- Vi fik gennemgået regnskabet minutiøst og her slået fast, at der er tale om en virksomhed i fremgang. En "going koncern", som betaler sine regninger, laver overskud, og som ikke har problemer med likviditeten, siger Erik Mouritsen.

Til salg?

Mouritsen siger videre, at der ikke er forhold i årsregnskabet, som på nogen måde kan påvirke OPP-aftalen (offentlig privat partnerskab) med Randers Kommune. Også et eventuelt salg af Water & Wellness blev der spurgt ind til.

- Her fik vi slået fast, at der foreløbig kun er overvejelser i den retning. Water & Wellness Randers består af to selskaber, et ejerselskab og et driftsselskab, og de er de eneste i Skak-koncernen, som p.t. giver overskud. Derfor overvejer man at sælge ejerselskabet, siger Erik Mouritsen.

Som nævnt er et salg dog endnu kun under overvejelse, ligesom der aktuelt ingen interesserede købere er. Kommer det til et salg, vil dette ifølge OPP-aftalen skulle godkendes af Randers Byråd.

Efter mødet i styregruppen blev også SIK-udvalget orienteret. Her var spørgelysten ifølge Erik Mouritsen stor, og politikerne fik klare og ærlige svar.

Udvalget besluttede i enighed at tage Water & Wellnesss-ledelsens orientering til efterretning.

Revisionspåtegning

I årsregnskabet har revisorerne - uden at tage forbehold, som de skriver - gjort opmærksom på, "at moderselskabet (Familien Skak Holding) med udgangspunkt i det af ledelsen udarbejdede likviditetsbudget frem til 1. maj 2019 har indhentet tilsagn fra koncernens hovedbankforbindelse, der sikrer, at den nødvendige likviditet for koncernens videreførelse stilles til rådighed. Banken betinger sig dog, at den har indflydelse på, hvem der sidder i bestyrelsen, og udviklingen i selskaberne følger det nævnte likviditetsbudget".

- Det handler jo først og fremmest om økonomien i moderselskabet, man vi har i styregruppen naturligvis bedt om løbende at blive orienteret, hvis der skulle opstå driftsmæssige forhold, som kan virke forstyrrende på OPP-aftalen, siger Erik Mouritsen.

Han understreger, at Water & Wellness er en kæmpe succes for Randers.

- Det fremgår ikke mindst at de tilfredshedsmålinger, som er foretaget blandt brugerne. De viser, at Water & Wellness er blandt de absolut mest populære attraktioner i området, siger Erik Mouritsen.

Ingen fare for Water & Wellness

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce