Overblik: Her er planerne til 20 millioner kroner for Læsten Bakker og Skals Ådal

Fra Rosebakken syd for Læsten kan du tage denne smukke bagdør ind til Læsten Bakker. Foto: Randers Kommune

Overblik: Her er planerne til 20 millioner kroner for Læsten Bakker og Skals Ådal

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Randers: Læsten Bakker og Skals Ådal ligger ved hovedvejen mellem Viborg og Randers, og er et smukt, kuperet istidslandskab. Stedet er meget karakteristisk med sin lille middelalderkirke på toppen af Læsten Bakker. Herfra strækker sig et krøllet dallandskab mod syd præget af markante bakkedrag, der rejser sig op langs den brede og fladbundede Skals Ådal.

På den anden side af ådalen ligger Indskovene og Fussingø, som er ejet af staten, og hvor blandt andet 300 hektar skov er udlagt som urørt skov.

Naturen i Læsten Bakker består af overdrev og lyngklædte skrænter. En del af bakkerne er under tilgroning. Skals Å snor sig gennem ådalen, og langs åen er der områder med kildevæld, enge, rigkær og krat. Området er hotspot for natur og biodiversitet med mange sjældne arter. Her lever både odder og isfugl, og her blomstrer orkideerne om foråret og i den tidlige sommer. I området findes gravhøje og andre kulturspor, der strækker sig tilbage til oldtiden.

1 Udfordringer

Læsten Bakker og Skals Ådal har i dag unik natur, men området er samtidig truet af massiv tilgroning - både i bakkerne og ådalen. De lysåbne arealer bliver mindre og mindre. Samtidig er der behov for en mere sammenhængende og målrettet naturpleje, som sikrer en mere optimal afgræsning i større dele af området. En del arealer er fortsat i omdrift, gødskes og sprøjtes.

2 Vision

Området er i dag ejet af en række private lodsejere. Den Danske Naturfond ønsker at opkøbe den mest centrale ejendom i Læsten Bakker (cirka 60 hektar) og påbegynde naturgenopretning og naturpleje.

Opkøb af ejendommen er startskuddet til en vision om yderligere naturgenopretning og naturforbedringer ved at indgå aftaler med lodsejere, jordfordeling og gerne flere arealerhvervelser inden for det område på cirka 300 hektar, som dækker Læsten Bakker og Skals Ådal ind mod statens arealer mod syd.

3 Friluftsliv og formidling

Det varierede bakkelandskab og ådalen er en meget flot naturoplevelse. Området er placeret ved hovedvejen mellem Randers og Viborg, og det er tilgængeligt via etablerede stier, men der er ingen p-pladser og ingen markerede sti- og vandreruter. Området er derfor også skjult og helt ukendt for mange - også lokale.

Gennem en bedre formidling, skiltning, tilgængelighed og flere friluftsfaciliteter skal det sikres, at flere kan få glæde af at opholde sig i den skønne natur i og omkring Læsten Bakker. Forbindelse til statens arealer mod syd sker allerede ved opkøb af den første ejendom

4 Budget

Budgettet er på cirka 20 millioner kroner. Første fase iværksættes nu, men opkøb af den første, og mest centrale ejendom i Læsten Bakker. Budget for første fase er cirka 5 millioner kroner. Den Danske Naturfond og Randers Kommune har indgået aftale om langsigtet samarbejde om projektet.

Kilde: Randers Kommune

Overblik: Her er planerne til 20 millioner kroner for Læsten Bakker og Skals Ådal

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce