Politikere til ministerium: Kommunal støtte til Hal 4 er ikke lovlig - gør noget!

Mens ledelsen af Arena Randers og bygherren på den nye Hal 4, det tyske firma Max Bögl, strides om ansvaret for forsinkelsen på byggeriet, så fortsætter byrådsmedlemmerne Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark deres bestræbelser på at få kommunens involvering i byggeriet kendt ulovligt. Foto: Annelene Petersen

Politikere til ministerium: Kommunal støtte til Hal 4 er ikke lovlig - gør noget!

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

To byrådspolitikere fortsætter kampen for at få den kommunale støtte til opførelse og drift af Hal 4 kendt ulovlig, mens byggeriet af den nye Multiarena skrider frem, omend ikke planmæssigt.

Randers: Økonomi- og indenrigsministeriet bør vurdere lovligheden af Randers Kommunes støtte til opførelse og drift af Hal 4 ved Arena Randers. Det mener byrådsmedlemmerne Kasper Fuhr Christensen (VL) og Bjarne Overmark (BL), der ikke er tilfredse med, at Ankestyrelsen har afvist at rejse en tilsynssag. De har derfor bedt ministeriet gå ind i sagen.

I december meddelte Ankestyrelsen, at der ikke er anledning til at antage, at Randers Kommunes anlægs- og driftsstøtte til Randers Idrætshallers etablering og drift af ny Hal 4 er i strid med lovgivning, som Ankestyrelsen fører tilsyn med. Derfor bliver der ikke rejst en sag.

- Det er et bemærkelsesværdigt ringe svar fra Ankestyrelsen. De begrunder jo ikke antagelsen om, at den kommunale støtte ikke er i strid med lovgivningen, siger Kasper Fuhr Christensen.

De to politikere mener, at det er i strid med kommunalfuldmagten at støtte den nye hal, fordi den, ifølge Kasper Fuhr Christensen, bygges med en overkapacitet i forhold til behovet, så den kan bruges til konferencer, møder og arrangementer, som vil skaffe indtjening til bygherren, Randers Idrætshaller.

Kasper Fuhr Christensen henviser til ministeriets udtalelse af 28. september 2015 vedrørende Dokk 1 i Aarhus, som han mener betyder, at den planlagte overkapacitet i forbindelse med Hal 4 er retsstridig.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte i september 2015, at Aarhus Kommune handlede ulovligt, da man opførte 10.000 kvadratmeter ekstra kvadratmeter på Dokk1 uden at have et konkret kommunalt formål med det.

En stor del af lokalerne lejes i dag ud til private firmaer. Det strider imod det, en kommune må beskæftige sig med og er i øvrigt konkurrenceforvridende.

Et omstridt byggeri
I forbindelse med budgetforliget i efteråret 2016 for årene 2017-20, vedtog Venstre og Dansk Folkeparti at sætte gang i byggeriet af en ny hal ved Arena Randers, den såkaldte multiarena.

Kommunen stillede garanti for et lån på 35 millioner kroner.

Der blev givet 16,7 millioner kroner til opførelsen af den nye hal. Penge, der tidligere var afsat til at brandsikre de eksisterende haller.

Desuden har kommunen forpligtiget sig til at give et driftstilskud på 2,5 millioner kroner årligt.

Første spadestik til byggeriet blev taget i oktober 2017.

Plads til mange aktiviteter

De to politikere påpeger, at man må konkludere, at Randers Idrætshaller har planlagt en overkapacitet, der har til formål at forbedre indtjeningen ved udlejning af lokaler til møder, fester, konferencer og foredrag, og at den planlagte overkapacitet som følge heraf er ulovlig.

Randers Kommune har i et svar til Ankestyrelsen blandt andet skrevet:

" ....at det er kommunens vurdering, at det er en saglig og lovlig kommunal opgave at medvirke til, at der tilvejebringes en større idrætshal. Det er også kommunens vurdering, at de aktiviteter, som skal varetages af Randers Idrætshaller i den kommende idrætshal lovligt kan varetages af kommunen, og dermed også af den selvejende institution Randers Idrætshaller. Derfor er det kommunens opfattelse, at kommunen kan yde anlægs- og driftsstøtte og kommunegaranti for lån. Kommunen har endvidere oplyst, at hovedaktiviteterne vedrører idræt på både bredde- og eliteplan, større sportsaktiviteter, uorganiseret idræt, udstillinger, musikarrangementer m.v. Derudover oplyses det, at der i mindre omfang vil være erhvervsmøder, konferencer, foredrag og seminarer samt en tilknyttet café."

De to politikeres henvendelse til Økonomi- og indenrigsministeriet kommer samtidig med, at bygherren, Randers Idrætshaller, og firmaet der står for opførelsen, Max Bögl, er uenige om, hvorfor byggeriet forsinkes og hvem der har ansvaret. Planen er nu, at den ny arena slår dørene op til december.

Politikere til ministerium: Kommunal støtte til Hal 4 er ikke lovlig - gør noget!

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce