Randers går forrest i kampen mod nikotin og tjære

Skoler med røgfri skoletid oplever flere fordele ved, at eleverne ikke ryger i skoletiden. I kortlægningen fremhæver de især, at eleverne ikke påvirker hinanden til at ryge, og at rygning ikke bliver en del af fællesskabet i pauserne. Foto: Anette Fuglsang/Scanpix

Randers går forrest i kampen mod nikotin og tjære

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Knap én ud af fire danske grundskoler har gjort skoletiden helt røgfri. Det er især i Østjylland, at smøgerne bliver skoddet. Det viser en ny kortlægning, som Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet.

Randers: Tågen letter på de danske folkeskoler og privatskoler. Og det er især de østjyske kommuner, der er dukse, når det gælder om at jage nikotin og tjære ud af børn og unges hverdag.

Det viser en ny undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse har foretaget. En kortlægning af de danske skolers rygeregler peger på, at hver fjerde grundskole med overbygning har gjort skoletiden røgfri. Det betyder, at elever og ansatte ikke må ryge i løbet af skoledagen, heller ikke uden for skolen.

Derudover har godt en fjerdedel af skolerne røgfri skoletid kun for elever.

I Østjylland er der fire kommuner, der har indført røgfri skoletid. Randers Kommune var først i 2016. Herefter fulgte Syddjurs i 2017. Og i år har Favrskov Kommune og Odder Kommune valgt helt at forbyde rygning på skolerne.

Allerede i januar 2016 indførte Randers Kommune en rygepolitik, der blandt andet betød, at elever på Randers Kommunes skoler og institutioner ikke måtte ryge i den tid, de var på skolen eller i institutionen, heller ikke uden for matriklen.

I år strammede Randers Byråd skruen helt, da der på byrådsmødet 17. september blev indført totalforbud mod rygning i arbejdstiden for alle medarbejdere i Randers Kommune. Alle, der ønsker at stoppe med at ryge, vil få tilbudt gratis rådgivning og rygestopkursus.

På de selvejende institutioner Forberedelsesskolen og Romalt Friskole er der ligeledes indført røgfri skoletid for alle.

Rygeregler på grundskoler
23 pct. af skolerne har røgfri skoletid for elever og ansatte.28 pct. af skolerne har røgfri skoletid for elever.

49 pct. af skolerne har røgfri matrikel eller andre regler, der tillader rygning uden for skolens område.

11 kommuner har indført eller sat dato for røgfri skoletid på alle kommunens skoler.

Kilde: Kræftens bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse har i august ? september 2018 kortlagt rygeregler på de 1.417 danske folkeskoler, friskoler og private skoler med overbygningsklasser. Godt 74 pct. af skolerne har svaret. Mørkegrønt betyder
Kræftens Bekæmpelse har i august ? september 2018 kortlagt rygeregler på de 1.417 danske folkeskoler, friskoler og private skoler med overbygningsklasser. Godt 74 pct. af skolerne har svaret. Mørkegrønt betyder "røgfri skoletid for alle". Lysegrønt "røgfri skoletid for elever". Bleggrønt betyder, at "dato for røgfri skoletid i kommunen er fastsat", Blå betyder, at "enkelte skoler har røgfri skoletid for alle". Gråt betyder, at "ingen skoler har svaret, at de har røgfri skoletid for alle". Illustration: Kræftens Bekæmpelse

Hovedparten fortryder

I Syddjurs Kommune blev der indført røgfri skoletid efter sommerferien 2017.

Samtidig blev der indgået et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse om den rygeforebyggende indsats X:IT, der kombinerer røgfri skoletid med undervisning i emnet rygning og frivillige røgfri aftaler mellem elever og forældre.

De frivillige, røgfri aftaler er et tilbud til eleven og forælder, hvor eleven skriver under på ikke at ryge i løbet af skoleåret og fortælle det til læreren, hvis det ikke overholdes. Forældrene forpligter sig til løbende at tale åbent med barnet om rygning og spørge ind til barnets tanker om og erfaringer med rygning.

I Syddjurs Kommune er der ud over folkeskolerne også indført røgfri skoletid på Midtdjurs Friskole, Ryomgaard Realskole og Rønde Privatskole.

Favrskov Kommune tilsluttede sig tidligere i år partnerskabet Røgfri Fremtid, der har en målsætning om, at ingen børn og unge under 18 år ryger i 2030.

Konsekvensen af det var, at der siden sommerferien har været røgfri skoletid på alle kommuneskoler, samtidig med at eleverne tilbydes den forebyggende indsat X:IT.

- Vi ved, at de fleste rygere er startet med at ryge, inden de fyldte 18 år. Vi ved også, at hovedparten af dem ender med at fortryde, at de begyndte. Derfor giver det god mening, at vi arbejder for at skabe et liv uden røg for alle. Det er ikke mindst vigtigt, at vi ikke får flere nye rygere, så vi får løst problemet ved dets rod. Det er vigtigt, at vi er mange, der tilkendegiver, at nu skal vi hele vejen i mål, og derfor er vi med i Røgfri Fremtid, lød begrundelsen for at deltage i partnerskaber fra borgmester Nils Borring (S).

I Favrskov Kommune har også Friskolen i Hinnerup indført røgfri skoletid.

I Norddjurs Kommune er der kun røgfri skoletid for elever. Skolerne har derudover arbejdet med X:IT siden skolestart 2018. Dog er der røgfri skoletid for alle på Vestre Skole og Ørum Skole.

Unge, rygning og røgfri skoletid
Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge.Blandt de 16-19-årige ryger 11 pct. dagligt og 13 pct. ryger lejlighedsvis.

Fra 2013 til 2017 er den samlede andel af rygere mellem 16-19 år steget fra 22 pct. til 24 pct.

18 pct. af de 14-19-årige dagligrygere røg første gang i skoletiden, heraf 3 pct. på efterskole.

8 ud af 10 danskere bakker op om røgfri skoletid på grundskoler, både voksne og unge.

Kilder: Ungdomsprofilen, Statens Institut for Folkesundhed 2014; Den Nationale Sundhedsprofil 2017; Epinion for Kræftens Bekæmpelse 2016, Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017, Danskernes Holdning til Tobak 2017

Nervøse skoleledere

- Vi er glade for, at så mange skoler har indført røgfri skoletid. Vi ved, at flere unge ryger, hvis de oplever lærere og skolekammerater ryge. Røgfri skoletid har betydning for, om eleverne får en fremtid uden rygning og afhængighed, siger Tenna Børsting Christiansen, projektleder i Kræftens Bekæmpelse, i en pressemeddelelse.

Ifølge loven har det siden 2012 ikke været tilladt at ryge på skolernes matrikel. Men uden for skolens område må man gerne.

Kræftens Bekæmpelse har i flere år anbefalet røgfri skoletid for at forebygge, at børn og unge begynder at ryge. Men selv om otte ud af ti danskere bakker op, er det først i løbet af de seneste år, at skoler og kommuner for alvor er begyndt at handle på de gode råd.

- Nogle skoleledere er nervøse for, om de kan håndhæve reglerne om røgfri skoletid. For hvem skal tjekke, om der er elever, der ryger uden for skolen? Andre er bekymrede for modstand fra de medarbejdere, der ryger, forklarer Tenna Børsting Christiansen.

Ifølge kortlægningen oplever skolerne dog kun få eller slet ingen udfordringer med røgfri skoletid, når det er indført.

Skoler med røgfri skoletid oplever flere fordele ved, at eleverne ikke ryger i skoletiden. I kortlægningen fremhæver de især, at eleverne ikke påvirker hinanden til at ryge og at rygning ikke bliver en del af fællesskabet i pauserne.

Derudover oplever mindre elever, forældre og skolens gæster ikke rygning på skolen. Og det kan være med til at styrke skolens ry i lokalsamfundet.

Undersøgelsen viser dog også, at eleverne på hver anden skole kan gå uden for skolens område og ryge, hvis de vil. Og det på trods af, at de ikke er gamle nok til at købe cigaretter i en butik.

- Det er bekymrende, at så mange elever stadig kan ryge i løbet af skoledagen. Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge. Og en del af dem ryger deres første cigaretter i skoletiden. Der er brug for, at skolerne bruger deres enorme potentiale til forebygge rygning, siger Tenna Børsting Christiansen.

Randers går forrest i kampen mod nikotin og tjære

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce