Sådan fordeles pengene i det nye budget

Der spares op - alt 40 millioner kroner i budgetperioden - til den såkaldte klimabro, som er en væsentlig forudsætning for, at hele projekt Byen til Vandet kan realiseres. Tegning: Jens Nex

Sådan fordeles pengene i det nye budget

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Flodbad og nyt eller fornyet kulturhus må vente, og generelt skal der overalt spares en halv procent årligt på den kommunale service. Men der afsættes penge til nye daginstitutioner, veje, klimabro samt til den på flere måder udfordrede familieafdeling.

Randers: Den kommunale service koster årligt i omegnen af fire milliarder kroner, og partierne bag den netop indgåede aftale om budgettet for 2019-2022 er blandt andet enige om at pålægge de enkelte forvaltninger at finde besparelser på en halv procent om året, altså samlet cirka 20 millioner kroner.

Partierne er også enige om at holde fast i den plan for fremtidige investeringer, som ligger i det basisbudget, der er grundlaget for budgetforliget. Det betyder, at der i perioden frem til 2022 er afsat omkring 450 millioner kroner til forskellige anlægs- og vedligelholdelsesprojekter.

Klimabro og veje

Udover hvad der allerede ligger i basisbudgettet, er forligspartierne enige om at reservere penge til det langsigtede byudviklingsprojekt Byen til Vandet. Således bliver der igangsat en opsparing på i alt 40 millioner kroner i perioden frem til 2022 til den såkaldte klimabro, som er en væsentlig del af forudsætningen for Byen til Vandet.

Der er afsættes fremover fire millioner kroner årligt til en generel forbedring af vedligeholdelsen af vejnettet.

Endvidere afsættes der ti millioner kroner til en opgradering af idrætsfaciliteterne i Dronningborg.

Nye daginstitutioner

Efter nogle år med faldende børnetal er antallet af småbørn stigende, hvorfor forligspartierne er blevet enige om at bruge i alt 45 millioner kroner på to nye daginstitutioner. Samtidig omdannes et antal børnehavepladser til vuggestuepladser.

Der er også flere penge til Familieområdet i budgettet for 2019-2022. Den kommunale familieafdeling har de senere år været udfordret på flere måder med et dårligt fungerende arbejdsmiljø og uoverskuelige sagspukler. For at afhjælpe det er afdelingen ekstraordinært blevet tilført seks millioner kroner til og med indeværende år, svarende til 12 ekstra sagsbehandlere. Partierne bag budgetforliget har besluttet også i 2019 at give afdelingen seks millioner samt generelt hæve dens budget med tre millioner kroner årligt fra og med 2020.

Folkeskolen får knap 1,4 millioner kroner i både 2019 og 2020 til køb af forskellige undervisningsmaterialer.

Et nyt botilbud for voksne autister etableres i Langå. Her er afsat tre millioner kroner til etableringen samt 2,5 millioner til driften i 2021, stigende til fem millioner kroner årligt fra 2022.

Endelig kan nævnes, at man sætter et forsøg i gang med gratis psykologhjælp til 20-25-årige. Det koster en halv million kroner årligt i 2019 og 2020.

Flodbad og kulturhus

Udover at Randers Regnskov får øget sit årlige tilskud med en halv million kroner i 2019 og en million i 2020 og fremover, så er der ikke meget til kultur- og fritidsområdet i budgetaftalen. I hvert fald ikke, hvis man ser bort fra de rosende ord om visionerne bag Flodbadet og en udvidelse af byens kulturhus.

Penge er der ikke umiddelbart udsigt til. En afgørelse om, hvorvidt politikerne vil takke ja til Flodbadet, må pænt afvente en samlet plan for Byen til Vandet, så det kan indpasses på bedste vis. Og en udvidelse, ombygning eller måske et helt ny kulturhus mener forligspartierne slet ikke, der er råd til foreløbigt. Derfor vil de satse på, på lidt længere sigt, at finde finansiering udefra, eksempelvis fra fonde, til projektet.

Sådan fordeles pengene i det nye budget

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce