Trafik, vand og byudvikling - byrådet tog fat på store problemstillinger på årets første møde

Arkivfoto

Trafik, vand og byudvikling - byrådet tog fat på store problemstillinger på årets første møde

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Byrådet i Randers har taget fat på arbejdet i det nye år - med 71 punkter på dagsordenen. Og politikerne kom vidt omkring i løbet af aftenen.

Randers: Et nyt trafiksignal og oprensning af Nørreåen var blot et par af de sager, som politikerne i Randers drøftede, da de mødtes til årets første byrådsmøde mandag eftermiddag. Både disse punkter og mange andre var der bestemt ikke enighed om blandt de 31 byrådsmedlemmer.

Dialogen fortsætter
Arkivfoto: Annelene Petersen

Byrådet i Randers ser gerne, at der kan laves en aftale med dansk Fuel A/S om at få forskønnet grunden i Havnegade, populært kaldet Shell-grunden. Men efterhånden har der været forhandlet i årevis, uden resultater. Det kom frem på byrådsmødet mandag, hvor den seneste dialog omkring grunden blev drøftet. Nemlig at Dansk Fuel A/S ikke vil tage plankeværket mod busterminalen ned, og at kommunen skal betale 6500 kroner om måneden, hvis de lysende RANDERS-bogstaver skal stilles op på grunden. Dansk Fuel A/S vil ikke gå med til, at kommunen stiller plantekasser eller lignende op på grunden.

- Det er da utroligt. Jeg forstår ikke, at virksomheden vil være det bekendt, sagde Iben Sønderup (S).

Kasper Fuhr Christensen (VL) mente, at Randers Kommune bør være mere højtlydt i kritikken af virksomhedens manglende vilje til at medvirke til at gøre noget ved den grimme plet midt i byen.

- Det er en principiel sag. Og vi må respektere, at der er tale om en anden mands jord, sagde Claus Omann Jensen (V). Han understregede, at forhandlingerne med Dansk Fuel A/S om en løsning fortsætter.

Radikale Mogens Nyholm undrede sig også over, at Dansk Fuel A/S ikke vil være med til at finde en løsning. Han mente, at politikerne på Christiansborg bør gøre en indsats for at lave en lovgivning, der tvinger virksomheder til at være mere samarbejdsvillige i situationer som denne.

Kryds bliver mere trafiksikkert
Arkivfoto: Ritzau/Scanpix

Byrådet har bevilget 3,3 millioner kroner så krydset, hvor Clausholmvej skærer Kristrupvej i Kristrup, får et lyssignal. Men politikerne var langtfra enige. Det meget trafikerede kryds har hidtil været reguleret af hajtænder og et fuldt stop-skilt for trafikken ad Kristrupvej men det er ikke alle bilister, der respekterer "fuldt stop", for indenfor de seneste to år har der været to uheld i krydset, hvor biler ad Kristrupvej ikke overholdt deres vigepligt. Krydset ligger tæt på både Tirsdalens Skole, Kristrup Skole og Romalt Friskole. Dette betyder mange skolebørn i trafikken på et sted, der oven i købet byder på dårlige oversigtsforhold. Men nu bliver det altså mere sikkert at færdes på stedet.

Lars Søgaard (V) understregede på byrådsmødet, at der er 50-60 andre projekter til forbedring af trafiksikkerheden, som afventer finansiering. Han mente, at der er andre projekter der egentlig burde have været gennemført før dette.

SF´s Charlotte Broman Mølbæk påpegede, at projektet ikke er tilstrækkeligt belyst, og stemte derfor imod. Det samme gjorde Enhedslisten, Velfærdslisten og radikale, mens Beboerlisten undlod at stemme.

26 byrådsmedlemmer fra S, V, DF og K stemte for.

Ny vej fra Århusvej til Messingvej
Foto: Mathias Fredslund Hansen

Randers Kommune har for nogen tid siden fået en ansøgning fra Pro Developments, der ønsker at lave et større projekt på Århusvej 120 i krydset ved Hammelvej. Her skal være restaurant, butikker, fitness, lager og meget mere.

Kommunen har valgt at se på området i en større sammenhæng, for eventuelt at omdanne området som helhed, så blandt andet en længere strækning af Århusvej kan fremstå som en attraktiv velkomst til Randers. Derfor har udviklingen af området været til fordebat, hvor alle med interesse for det har kunnet give deres mening til kende. Og det er der mange, der har gjort, især omkring placeringen af en ny vej. Hvis der skal laves et nyt center på Århusvej 120, skal der laves en adgangsvej fra Århusvej til Messingvej, da der vil komme mere trafik til hele området. Byrådet har peget på en nordlig løsning, hvor en ny vej til området skal lede direkte til Messingvej. Den nye vejadgang kommer til at ligge tæt ved det eksisterende kryds ved Hammelvej.

Efter fordebatten går kommunen videre med at planlægge, hvordan området skal se ud i fremtiden.

Området bliver ikke en udvidelse af aflastningscenteret ved Paderup, da der ikke bliver mulighed for detailhandel med almindelige udvalgsvare- og dagligvarebutikker.

Flertal for oprensning i Nørreå
Arkivfoto: Annelene Petersen

- Det er vigtigt vi får renset op. Lad os bruge den lille smule penge og finde ud af om det virker. Det vil være en kæmpestor gevinst for lodsejerne, sagde Frank Nørgaard (DF) om et forslag om at rense op i Nørreå.

23 byrådsmedlemmer stemte for. Socialdemokraten Iben Sønderup stemte blankt, mens partifællerne Henrik Leth og Karen Lagoni samt Velfærdslisten, Beboerlisten, Enhedslisten og radikale stemte imod at lave oprensning.

- Det er spild af penge, de kan bruges til meget andet, mente Karen Lagoni (S).

Det vil koste mellem 125.000 og 154.000 kroner at lave en oprensning af sand ved Nørreås udløb i Gudenå. Forvaltningen påpeger, at undersøgelser viser, at det ikke vil have nogen mærkbar effekt på vandstanden at rense op.

Derfor mente Frida Valdbjørn Christensen (EL) ikke, at der skulle bruges midler på projektet.

- Det er ligesom at smide pengene ud af vinduet, sagde hun.

Men det er der altså politisk stemning for at gøre.

Nørreålavet ønsker også, at grødeøerne i Gudenå ved blandt andet motorvejsbroen fjernes. Men det vil dels kræve en egentlig regulering af åen. Desuden påpeger forvaltningen, at analyserne viser, at grødeøerne kun har en meget begrænset effekt på vandstanden i Gudenå og Nørreå. Derfor kan man ikke sænke vandstanden ved at grave dem bort.

Forvaltningen vurderer, at det ikke er de nuværende fysiske forhold i Gudenå og Nørreåen, som er årsag til den forringede afvanding i Nørreådalen. Det vurderes derimod, at det blandt andet skyldes jordbundssætninger, øget nedbør og et meget lille fald på vandløbet.

Omvendt mener Nørreålavet, at det vil gavne afvandingen af ådalen, hvis der graves sediment og grødeøer væk, så vandet bedre kan løbe væk fra dalen.

Trafik, vand og byudvikling - byrådet tog fat på store problemstillinger på årets første møde

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce