Udvalg beslutter at lukke Sallingvej helt, men.....

For mange bilister bruger Sallingvej og Frederiksbergvej til at skyde genvej i myldretiden. Derfor ønsker det overvejende flertal af beboere på de to veje Sallingvej lukket på stedet, der er markeret med en lille rød bjælke. Arkivfoto

Udvalg beslutter at lukke Sallingvej helt, men.....

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Selv om der efter en ny høring blandt beboerne på Sallingvej og Frederiksbergvej i Vorup var flertal i miljø- og teknikudvalget for at lukke for gennemkørsel i alle døgnets timer, er det ikke sikkert at denne sidste beslutning i en lang tvist er endelig. Spørgsmålet er nemlig nu begæret behandlet af det samlede byråd.

Randers: Den har været besluttet lukket før, og senest - på et møde 17. december sidste år i miljø- og teknikudvalet - blev det vedtaget, at Sallingvej i Vorup i en prøveperiode på seks måneder skulle være lukket for gennemkørsel. Dog med undtagelse af den periode på dagen, hvor dyreklinikken på vejen er åben.

Nu er denne seneste beslutning af et flertal i miljø- og teknikudvalget imidlertid blevet omstødt. Det nye flertal mener, at vejen skal være lukket også i dyrlægens åbningstid.

At spørgsmålet overhovedet blev taget op igen, skyldes, at beslutningen siden, som loven kræver, har været i høring blandt beboerne på dels Sallingvej, dels Frederiksbergvej, hvilket har affødt en del indsigelser. Derfor blev spørgsmålet endnu engang behandlet på miljø- og teknikudvalgets seneste møde mandag 18. februar, hvor der altså nu var flertal for en permanent lukning.

Alligevel er tvisten, som efterhånden har et par år på bagen, ikke endeligt afgjort. Der var nemlig ikke enighed i udvalget. Beslutningen om at lukke vejen permanent blev taget med fire stemmer for og tre imod. Blandt de sidste var formand Frank Nørgaards (DF), og han begærede efterfølgende spørgsmålet behandlet i byrådet.

Én mod mange

Tvisten om, hvorvidt Sallingvej, der forbinder Tebbestrupvej og Frederiksbergvej, bør være åben for gennemkørende trafik eller ikke, står som flere gange tidligere omtalt mellem en dyrlægeklinik på Sallingvej og resten af husstandene på Sallingvej og Frederiksbergvej.

Beboerne ønsker vejen lukket, da de føler sig generet af gennemkørende trafik uden ærinde på de to veje. Blandt andet frygter beboerne for ikke mindst børnenes sikkerhed på vejen, som er smal og uden fortorv. Dyrlægen ønsker på sin side, at vejen forbliver åben, da det efter hans mening er til gene for hans kunder, hvis vejen er lukket.De bekymrede beboere på de to veje mødte først lydhørhed blandt politikere og embedsfolk i Randers. Efter den første henvendelse, trafikmålinger på vejen samt en partshøring blev det således besluttet, at lukke vejen med en bom, som kunne åbnes, når det i særlige tilfælde blev nødvendigt, for eksempel i forbindelse med brand. Den beslutning var alle glade for, indtel dyrlæge Svend Erik Garbus åbnede klinik på Sallingvej.Han mente, at ordningen var til gene for hans kunder og klagede over kommunens beslutning til Vejdirektoratet, som gav ham medhold i, at kommunen ikke havde overholdt gældende procedurer i forbindelse med partshøringen i sagen.

Ny høring

Sagen blev nu sendt i ny partshøring, som resulterede i, at embedsfolkene fastholdt deres anbefaling af, at vejen lukkes i alle døgnets timer, men med mulighed for at åbne, hvis det er nødvendigt.

Alligevel valgte et flertal i miljø- og teknikudvalget, at bommen, som forhindrer gennemkørsel, i den nævnte seks måneder lange forsøgsperiode skulle være åben i dyreklinikkens åbningstid, hvilket vil sige fra klokken 8.00 til klokken 17.00 på alle hverdage.

Den beslutning krævede imidlertid endnu en partshøring, som afslørede, at stort set samtlige beboere på de to veje minus dyrlægen var imod ordningen. Hvis bommen er åben i det pågældende tidsrum, giver det slet ikke mening at lukke vejen. Det er nemlig indenfor disse timer, at gennemkørselsgenerne er størst, mente beboerne.

Videre til byrådet

De høringssvar har gjort så stort indtryk på miljø- og teknikudvalgets tre socialdemokratiske medlemmer samt Enhedslistens Frida Valbjørn, at de på udvalgets seneste møde stemte for en lukning i alle døgnets timer. De to venstremedlemmer og altså formand Nørgaard stemte imod.

Nu skal det samlede byråd så på Frank Nørgaards begæring tage stilling til sagen. Det sker mandag 4. marts.

Som begrundelse for at bringe sagen i byrådet siger Frank Nørgaard:

- Da vi første gang i november sidste år besluttede de seks måneders prøveperiode med åben vej i dyrlægens åbningstid, skete det i næsten enstemmighed. Kun Enhedslistens medlem stemte imod. Men så havde Iben Sønderup (S) efterfølgende talt med nogle beboere, hvilket fik hende til at tage sagen op i udvalget igen, og en ny afstemning i december endte med stemmelighed, idet Iben Sønderups partifælle Karen Lagoni undlod at stemme. Og ved stemmelighed stadfæstes den første beslutning.

- Nu har spørgsmålet så været oppe igen efter en ny partshøring, hvor der har været stor aktivitet med skriverier fra både beboere og fra dyrlægen. Samt - ikke mindst - fra en enkelt beboer på Frederiksbergvej, som giver mig ret i, at det hele handler mere om dårligt naboskab end om trafik.

- Jeg synes derfor ganske enkelt, at alle i byrådet skal have lov at tage stilling til, om ikke det er en god idé at holde fast i den prøveperiode på seks måneder, som vi oprindeligt besluttede. Så vi kan se, om ikke det fungerer, siger Frank Nørgaard.

Udvalg beslutter at lukke Sallingvej helt, men.....

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce