Vand ændrer naturen markant - og gør landbrugsdrift umuligt

Cykelstien mellem Nørbæk og Fårup er næsten ny. Men den må repareres hvert år, for den står ofte under vand. Og når det fryser, bliver stien is-belagt og dermed farlig at køre på. Just Bach Andersen (th), Niels Nørgaard (tv) og Ole Vagn Nielsen, der er jordejere i området, mener at der må handles nu, hvis ikke oversvømmelserne ved Skals Å skal ødelægge endnu mere. Foto: Flemming Krogh

Vand ændrer naturen markant - og gør landbrugsdrift umuligt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Landmænd er hårdt ramt af stigende vandstand i Skals Å. Deres jorder står under vand og kan ikke afgræsses. Politikere er nødt til at tage stilling til den enorme ændring af naturen, der foregår lige nu.

Nørbæk: Større mængder regn, meget mindre grødeskæring og oprensning af åer og vandløb - samtidig med at grundvandet er steget markant betyder, at vandstanden stiger i vandløb og åer. For eksempel Skals Å, der udspringer tæt ved Fussing Sø og snor sig forbi blandt andet Nørbæk og Fårup på vejen mod Hjarbæk Fjord.

Landmænd med jorder ned til åen har kæmpet med problemet længe, og nu æder vandet sig også ind på veje og cykelstier, og nærmer sig boliger og erhverv der ligger tæt ved åen.

- Da jeg var dreng og voksede op her, måtte vi lægge os på maven på brinken for at nå ned til vandet i åen. Nu skal vi have vaders på for at gå gennem alt vandet hen til åbredden, siger Niels Nørgaard. Han har overtaget gården på Østerkæret ved Nørbæk efter sin far, og har 200 malkekøer. Han producerer 100 tyrekalve årligt til Danish Crowns Dansk Kalv, og driver 250 hektar jord. Noget af den ligger ned til åen, og i de senere år har det været umuligt at slå hø på engene, eller at have dyrene til at gå der.

- Samfundet risikerer en kæmpestor efterregning for det her. I stedet for at snakke skattelettelser på Christiansborg, skulle man hellere tage det her problem alvorligt.
Niels Højgaard, kvægbonde
Skals Å
Skals Å er cirka 46 kilometer lang.

Den har sit udspring i Birkemose nær Fussing Sø, og løber ud i Hjarbæk Fjord ved Klintedyb.

Åen er eneste afløb fra Fussing Sø, Tjele Langsø, Glenstrup Sø, Klejtrup Sø, Hærup Sø og Rødsø.

Skals Å løber gennem Randers, Mariagerfjord og Viborg kommuner.

Oplandet til Skals Å er på 617 kvadratkilometer, hvilket svarer til 1,5 procent af al jord i Danmark.
Just Bach Nielsen på en af de stier, der fører ned til kano-ophalerpladsen i Nørbæk ved Skals Å. Det er umuligt at komme ned til åen.  Foto: Flemming Krogh
Just Bach Nielsen på en af de stier, der fører ned til kano-ophalerpladsen i Nørbæk ved Skals Å. Det er umuligt at komme ned til åen. Foto: Flemming Krogh

- Det handler jo om dyrevelfærd, siger Niels Højgaard. Kvæget trives ikke med at gå i vand og mudder til langt op af benene. Desuden bliver de syge af det.

Just Bach Andersen, der også driver landbrug ned til åen, oplever at hans dyr simpelthen ikke vil ned på de enge, der står delvist under vand.

Men hvis ikke landmændene slår hø eller afgræsser engene, kan de ikke få EU-tilskud. I det hele taget er den stigende vandstand et stort økonomisk problem for de landmænd, der har jord tæt ved åer og vandløb.

Ole Vagn Nielsen, der er formand for Skals og Vorning Ålaug, oplever det hver eneste dag. På marker, hvor han tidligere dyrkede hvede, kan der i dag ikke en gang høstes hø.

Hans får, der græsser på enge ned mod åen bliver syge af leverikter - en parasit der trives for eksempel på oversvømmede marker.

- Regnskoven måtte også aflive bisonokser, der gik i de våde enge i Vorup på grund af leverikter, siger Niels Højgaard.

På Christiansborg taler blandt andet Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen for, at man simpelthen må acceptere, at landbrugsområder skal opgives og overlades til vandet.

Fussingvej er lukket på grund af oversvømmelser. Det hænger sammen med den manglede oprenings og grødeskæring i Skals Å, mener landmænd. Arkivfoto
Fussingvej er lukket på grund af oversvømmelser. Det hænger sammen med den manglede oprenings og grødeskæring i Skals Å, mener landmænd. Arkivfoto

Der kan så ydes økonomisk kompensation til landmændene, for eksempel ved at de får jord andre steder.

Og det kan da være meget godt, mener Niels Højgaard, men problemet er ikke så enkelt endda. For det første så er udfordringerne med vandstigningerne nu så store, at det ikke "bare" er landmænd der kommer i klemme. Vandet er i fuld gang med at underminere veje og cykelstier, og kryber nærmere på huse og virksomheder.

- Samfundet risikerer en kæmpestor regning for det her. I stedet for at snakke skattelettelser på Christiansborg, skulle man hellere tage det her problem alvorligt, mener Niels Højgaard.

For det andet handler det også om, hvilken type natur vi gerne vil have her i Danmark.

- Det er fint med ænder og svaner, som kommer når det hele bliver oversvømmet - i stedet for harer, rådyr og agerhøns som trives, når enge bliver slået og afgræsset. Bare man er bevidst om det valg, der træffes, siger Niels Højgaard.

Fussingøvej er spærret fordi den står undr vand. Det betydr store gener i dagligdagen for beboere i området og andre, der færdes til og fra for eksempel Fussing Slot og naturbørnehaven. Illustration: Randers Kommune
Fussingøvej er spærret fordi den står undr vand. Det betydr store gener i dagligdagen for beboere i området og andre, der færdes til og fra for eksempel Fussing Slot og naturbørnehaven. Illustration: Randers Kommune

forsideJust Bach Andersen peger på, at lystfiskerne også er frustrerede over, at de ikke kan komme ned til åen længere.

Kuren er, i følge landmændene, en grundig oprensning af åen samt grødeskæring. Det er ikke blot selve planterne i kanten af åen der skal skæres væk. Sedimentet som planterne gror i skal simpelthen graves op og fjernes. Det er den eneste måde, man kan få nogenlunde bugt med blandt andet planten Pindesvineknop, som breder sig overalt.

Der skal simpelthen sættes ind med en kraftig indsats, hvis det skal nytte noget.

Som det er nu, løber der kun en smal strøm midt i åen. Der er slet ikke gennemstrømning nok til, at alt det vand der findes i ådalen kan ledes bort. Derfor er det også nødvendigt at grave sand op fra bunden.

Ole Vagn Nielsen drænede sin jord tilbage i 1980érne med hjælp fra Hedeselskabet. I dag står grundvandsstanden en meter over udløbet fra drænet, så vandet ledes ikke væk. Overalt sætter den stigende vandstand sine tydelige spor.

Den fine cykelsti mellem Nørbæk og Fårup blev anlagt i 2014. Og er blevet repareret hvert år siden, fordi den står delvist under vand.

- Vejen til Fårup revner i begge sider, siger Niels Højgaard.

De tre landmænd peger på, at vandet overalt er ved at trænge sig ind på samfundet. For eksempel på Fussingøvej, der er lukket i øjeblikket på grund af oversvømmelse. Det er Skals Å, der afvandet Fussing Sø og området her.

- Politikerne må tage ansvar for det her. Det er ikke nok bare at sige, at det er et globalt problem som andre må løse, mener Niels Højgaard.

At være på kanotur på Skals Å kan være en udfordring, fordi vandstanden er steget i de senere år. Foto: Just Bach Nielsen
At være på kanotur på Skals Å kan være en udfordring, fordi vandstanden er steget i de senere år. Foto: Just Bach Nielsen

Vand ændrer naturen markant - og gør landbrugsdrift umuligt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce