Myndigheder i nødråb: Brems tidrøveriet i sag om forurening med jernstøv

Sabro A/S har fået et påbud om at gennemgå produktionen for at finde og stoppe kilderne til udledning af jernstøv til omgivelserne. Men støberiet i Hornslet har klaget over påbuddet, og dermed kan virksomheden køre videre som hidtil. Det er flere myndigheder meget utilfredse med. Foto: Jens Thaysen

Myndigheder i nødråb: Brems tidrøveriet i sag om forurening med jernstøv

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Sabro A/S har rejst en klagesag og dermed undveget et påbud om straks at stoppe forurening med jernstøv i Hornslet. Syddjurs Kommune og Miljøstyrelsen vil have klagenævn til at dispensere fra normal praksis, så støberiet nu og her skal bremse udledningerne.

HORNSLET: En langstrakt klagesag må ikke være en brugbar undskyldning for at forurene Hornslet med jernstøv.

Det mener Syddjurs Kommune og Miljøstyrelsen, der øjeblikkeligt vil have støberiet Sabro A/S til at endevende produktionsapparatet for at finde årsagerne til udledninger af jernstøv gennem virksomhedens blå skorstene.

Det er Sabro A/S egentlig blevet tvunget til at gøre i et nyt påbud fra Miljøstyrelsen, men virksomheden har i første omgang undveget kravet ved at klage over påbuddet.

- Det er ikke til at begribe, at en klage fra virksomhedens side kan sætte arbejdet for at standse støvforureningen på stand by. Så kan forureningen bare fortsætte under hele behandlingen af klagen. Det er meget frustrerende at opleve, siger formand Kim Lykke Jensen (SF) fra Syddjurs Kommunes udvalg for natur, teknik og miljø.

Sagen om jernstøvet
I 1992 flyttede Sabro A/S fra Helsingforsgade i Aarhus til industriområdet i det sydlige Hornslet. Kort tid efter fik blandt andre den daværende Rosenholm Kommune de første klager over nedfald af støv fra virksomheder og beboere i kvartererne omkring industrikvarteret.

Siden er der jævnligt klaget over nedfald af jernstøv i det sydlige Hornslet. Det gælder ikke mindst de seneste syv år, hvor frustrationerne blandt virksomhedsejere i industriområdet og hos beboerne i de nærliggende boligområder er vokset.

Jernstøvet ødelægger eksempelvis billak. Desuden er mange bekymrede for, at støvet er usundt at indånde. Embedslægen har dog tidligere udtalt, at der ikke er sundhedsfare forbundet med støvet.

Sabro A/S har i hele forløbet været hovedmistænkt for forureningen. Men det er ikke lykkedes forskellige myndigheder at bremse nedfaldet af jernstøv.

Miljøstyrelsen har tilsynet og myndighedsbeføjelser i forhold til Sabro A/S. I november udstedte styrelsen et påbud, der skal tvinge Sabro A/S til at opspore og bremse kilderne til støvforureningen. Det påbud har virksomheden klaget over til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen har opsættende virkning. Det betyder, at Sabro A/S ikke behøver at handle i forhold til påbuddet under klagenævnets behandling af sagen. Den kan tage op til tre år.
Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) er ved at blive en del af sagen omkring nedfald af jernstøv over det sydlige Hornslet. Arkivfoto
Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) er ved at blive en del af sagen omkring nedfald af jernstøv over det sydlige Hornslet. Arkivfoto

Beviser og påbud

Tirsdag fortalte Århus Stiftstidende om jernstøvet i Hornslet i Syddjurs Kommune.

Siden begyndelsen af 1990'erne er der indløbet talrige klager til forskellige myndigheder, og i hele forløbet har støberiet Sabro A/S i Hornslets industrikvarter været hovedmistænkt for at stå bag forureningen.

Som tilsynsmyndighed for Sabro A/S har Miljøstyrelsen haft svært ved at bevise, at jernstøvet kommer fra Sabro A/S. I efteråret fik Syddjurs Kommune imidlertid lavet en analyse, der med stor sikkerhed udpeger stålvirksomheden som ansvarlig for jernstøvet.

På den baggrund har Miljøstyrelsen udstedt et påbud, som skal tvinge Sabro A/S til i sidste ende at stoppe forureningen.

Minister er i spil

Det påbud har Sabro A/S indklaget for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Som udgangspunkt betyder det, at virksomheden ikke skal efterleve påbuddet under nævnets sagsbehandling. Den kan strække sig fra et til tre år.

Men både Syddjurs Kommune og Miljøstyrelsen har bedt klagenævnet om at droppe de normale procedurer, der via den såkaldte "opsættende virkning" giver virksomheden lov til at arbejde videre uden at gøre noget. Kommunen og styrelsen kræver, at Sabro A/S straks reagerer på påbuddet.

- Analysen fra Syddjurs Kommune viser, at støvet med al sandsynlighed stammer fra Sabro A/S. Derfor vil det være uheldigt, at problemerne med støv fortsætter under klagenævnets sagsbehandling, forklarer kontorchef Juliane Albjerg fra Miljøstyrelsens virksomhedsenhed.

Situationen omkring forureningen med jernstøv i det sydlige Hornslet er også nået til Christiansborg.

Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) er blevet konfronteret med sagen af arbejdsmarkedsordfører og folketingsmedlem Leif Lahn Jensen (S).

- Jeg vil rykke ministeren for nogle nye svar, hvor jeg ønsker at få at vide, hvor lang tid behandlingstiden i nævnet kan tage, samt ministerens handlingsmuligheder alt efter nævnets afgørelse, understreger Leif Lahn Jensen, der er valgt i Djurs-kredsen.

Sabro siger fra

Sabro A/S vil ikke påtage sig ansvaret for forureningen med jernstøv i det sydlige Hornslet.

Direktør Michael Leth peger på, at der gennem årene er lavet flere analyser af nedfaldet af jernstøv.

- De peger ikke entydigt på Sabro A/S som kilde. Tvært i mod. Vi har anket påbuddet af principielle årsager, understreger Michael Leth.

Han oplyser, at Sabro A/S hele tiden arbejder på at forbedre produktionsapparatet og dermed også miljø-forholdene.

- Samtidig indgår vi sammen med Syddjurs Kommune og virksomhedsejere i nærområdet i en arbejdsgruppe med fokus på støvproblemerne. Det er et problem, som vi meget gerne medvirker til at løse, fortæller direktøren.

Myndigheder i nødråb: Brems tidrøveriet i sag om forurening med jernstøv

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce