Annonce
Navne

Niels Vinderslev blev tidligt selvstændig

Niels Vinderslev er stadig erhvervsaktiv i NV Randers A/S. Foto: Lars Rasborg

Den kendte erhvervsmand begyndte at handle med grise under værnepligten i Viborg.

Når erhvervsmanden Niels Vinderslev, Randers, i dag, torsdag den 1. juni, markerer sin 70 års fødselsdag, kan han se tilbage på en erhvervskarriere, der begyndte tidligt, og som fortsætter efter et generationsskifte, om end Vinderslev nu holder fri hver fredag. Angiveligt efter ordre fra hustruen.

Niels Vinderslev var ikke fyldt 18 år, da han blev selvstændig og ligesom sin far, Ingvard Vinderslev, kreaturhandler. Bortset fra, at far og søn i nogle år fulgtes til ugentlige markeder i Varde, drev de alle dage deres firmaer uafhængigt af hinanden.

Niels Vinderslev voksede op på Lykkegården, Viborgvej 108, dengang beliggende i Viborg Amt. De første år, frem til 1956, gik han i den oprindelige Hornbæk Skole, hvorefter han kom på den nyopførte Hornbæk Skole frem til og med 8. klasse.

Efter et år på handelsskole drog den purunge Niels Vinderslev, endnu knap 17 år, til Tyskland. Dels for at lære sproget, dels for at sætte sig ind i den tyske mentalitet.

Det blev til et halvt år hos en privat kreaturhandler med tilhørende slagteri og derefter et halvt år på Vieh- und Fleichsschule i Bayern. En fremtidig løbebane var ved at tegne sig.

Annonce

Grisehandleren

Niels Vinderslev aftjente 14 måneders værnepligt på Viborg Kaserne, men var allerede som 17-årig i gang med egen virksomhed som kreaturhandler. En lastbil var indkøbt til formålet og blev kørt af en kammerat, mens Niels Vinderslev selv måtte nøjes med at køre på knallert.

Under værnepligten handlede Niels Vinderslev med grise.

- Det skete ofte, at jeg om aftenen kørte gennem hovedvagten i min Ford Transit. Soldaterne i vagten hilste mig med ordene "Nu kommer grisehandleren", fortæller Niels Vinderslev.

Grisene overnattede i lastbilen, inden de blev solgt videre næste dag.

En forstående befalingsmand sørgede for, at soldaten fik fri hver anden weekend.

- 23, De skal have orlov hver anden uge, så De kan passe Deres forretning, lød det.

Forretningen var bl.a. markederne på det daværende Randers Kvægtorv om lørdagen.

Tidligt i Varde

Dengang i slutningen af 60'erne var torsdagsmarkedet i Varde det største i Nordeuropa med op til 1500 kreaturer tilført. Niels Vinderslev og hans far stod op kl. 2.30 om natten for at være tidligt fremme i Varde. Så kunne de opkøbe de bedste kælvekreaturer og sælge dem videre til landmændene, der ikke på grund af staldarbejdet ikke kunne møde så tidligt.

I 1969 skete to afgørende ting: Niels Vinderslev blev gift, og han købte den ejendom på Viborgvej mellem Randers og Ø. Bjerregrav, som i dag rummer talrige garager og seks stalde, hvor der sker omlæsning af grise.

En naboejendom blev siden købt til, og det er herfra omkring 35.000 grise og omkring 1000 slagtesøer om ugen håndteres.

Af smågrisene sendes ca. 20.000 til Polen, som er det største marked. Men der sendes også smågrise til lande som Tyskland, Ungarn, Rumænien og Italien.

Grisene til de lange ture hentes af lastbiler fra de respektive kunder, mens 22 lastbiler med base på Viborgvej sørger for transport internt i Danmark.

Og der arbejdes med store tal:

Hver uge kører NV Randers A/S, som virksomheden i dag hedder, 7000 slagterisvin til Tican i Thisted, og ca. 12.000 smågrise formidles fra den ene landmand til den anden.

I løbet af en uge håndterer NV Randers A/S således ca. 55.000 grise.

Kontoret er placeret på adressen Overvænget 9 i Hornbæk, og det samlede medarbejdertal her og på Viborgvej ligger på omkring 50.

Flere aktiviteter

Men NV Randers A/S har flere aktiviteter.

Således er virksomheden medejer af Breeders of Denmark med base i Haderslev. Herfra handles med sopolte til hele verden af en medarbejderstab på knap 50. I Tyskland er NV Randers A/S ejer af 500 orner, som hvert år leverer en halv million tuber sæd, og i Rumænien driver man 2000 hektar jord med 13.300 søer. Ved Brønderslev har man 2300 søer, og 12 km syd for grænsen har man eksportstald og vaskehal.

I Tyskland drives også firmaet Vinderslev Dyretransport GMBH, og mod interviewets slutning kommer Niels Vinderslev i tanke om, at man sammen med en kunde i januar da for resten lige har købt 300 hektar jord ved Hadsund, hvor der skal ske produktion af slagtesvin.

Jo, den tidligt indledte erhvervskarriere kører stadig på fuldt tryk. Vi garanterer ikke for, at alle aktiviteter er nævnt. Men tilføjes kan, at handlen med kreaturer blev indstillet omkring 1992-93.

Generationsskifte

Indtil sidste år var Niels Vinderslevs hustru, Ninna, med i det daglige arbejde på kontoret. Tidligere, nemlig gennem 10 år, drev hun dametøjsforretningen Slotsgade 10 i Randers.

Ægteparrets tre børn ejer i dag hver 30 procent af aktierne i NV Randers A/S med deres far som bestyrelsesformand.

Først kom brødrene René og Michael hjem til Randers efter gennemførte uddannelser, og nok ikke helt ukarakteristisk for deres far blev der købt en lastbil, som de skulle dele: hver anden uge kørte de lastbil, hver anden uge arbejdede de på kontoret.

- De skulle lære det hele fra bunden, som Niels Vinderslev forklarer.

Nu er også datteren Rikke medejer og med i det daglige arbejde.

Ninna og Niels Vinderslev er bedsteforældre til seks, to til hver af deres børn.

Niels Vinderslevs far var formand for skolekommissionen og indtil kommunesammenlægningen i 1970 medlem af Hornbæk-Tånum Sogneråd.

Selv har Niels Vinderslev aldrig påtaget sig offentlige hverv.

- Jeg så jo hos min far, hvor utaknemligt det kunne være, siger han.

Derimod er Niels Vinderslev aktivt med i en landsdækkede sammenslutning, som jævnligt holder den danske stat i ørerne, når det gælder lidt for emsigt regelrytteri i forhold til branchen. En særdeles kompetent advokat fra Randers bistår.

I fritiden holder Niels Vinderslev af sport. NV Randers A/S er således sponsor for både Randers FC, Randers HH og Randers HK, Hornbæk FS og Bjerregrav IF. Samt for superligaklubben Sønderjyske i kraft af det før nævnte firma i Haderslev.

Ninna og Niels Vinderslev holder desuden meget af at nyde fritiden i deres hus i Skagen.

Der er reception i dag, torsdag den 1. juni, fra kl. 15 til 18 i Fiskerestaurant Pakhuset på Randers Havn.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce