Opdateret: Water & Wellness måske til salg

Arkivfoto: Richard Sylvestersen

Opdateret: Water & Wellness måske til salg

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Sammen med en lidt bekymrende revisionspåtegning i selskabet bag badelandet har moderselskabets udmelding om, at man overvejer at sælge Water & Wellness skabt en vis uro. Onsdag mødes direktion og bestyrelse med først styregruppen, senere Randers Kommunes udvalg for sundhed, kultur og fritid.

Randers: - Vi ved det ikke.

Sådan lyder det korte og ærlige svar fra Erik Mouritsen på spørgsmålet om, hvad et eventuelt salg af Water & Wellness vil betyde for det randrusianske badeland. Mouritsen er direktør for sundhed, kultur og fritid i Randers Kommune, og når vi har stillet ham spørgsmålet, er det fordi, Familien Skak Holding Aps, moderselskabet bag Randers Leisure Ejendomsselskab, der ejer og driver Water & Wellness, i sin netop offentliggjorte årsberetning med henblik på at bedre egen økonomi lufter muligheden for at sælge badelandet.

Erik Mouritsen uddyber sit umiddelbart kategoriske svar med blandt andet at udtrykke fortrøstning for vandlandets fremtid.

- Der er jo tale om en privat virksomhed, hvis drift vi som kommune dog har lidt større indsigt i end andre, fordi vi i forbindelse med etableringen af det har forpligtet os til at købe et antal timer og ydelser hvert år, siger han.

Revisionspåtegning

I en revisionspåtegning i Randers Leisure Ejendomsselskabs årsregnskabet for 2017 hedder det blandt andet: "Uden at tage forbehold gør vi opmærksom på oplysningerne i note 1, hvoraf det fremgår at moderselskabet har afgivet støtteerklæring om tilførsel af likviditet i det omfang, ledelsen anser det for nødvendigt, samt at selskabets bankforbindelse har givet tilsagn om opretholdelse af selskabets kreditfaciliteter frem til 1. maj 2019 og udvidelse heraf til at realisere budgetterne for 2018."

Af den nævnte note 1 fremgår, at moderselskabet (Familien Skak Holding) med udgangspunkt i det af ledelsen udarbejdede likviditetsbudget frem til 1. maj 2019 har indhentet tilsagn fra koncernens hovedbankforbindelse, der sikrer, at den nødvendige likviditet for koncernens videreførelse stilles til rådighed. Banken betinger sig dog, at den har indflydelse på, hvem der sidder i bestyrelsen, og udviklingen i selskaberne følger det nævnte likviditetsbudget.

Med andre ord udtrykker revisorerne en vis bekymring for, om økonomien hænger sammen og dermed også for, om grundlaget for fortsat drift af Water & Wellness er stabilt nok. Dertil kommer, at den nævnte støtteerklæring om tilførsel af likviditet kommer fra det selskab, som nu overvejer at afhænde Water & Wellness.

Alligevel er Erik Mouritsen som nævnt fortrøstningsfuld.

- Vi tager naturligvis en sådan revisionspåtegning alvorligt. Og onsdag har vi møde i styregruppen bag Water & Wellness, hvor direktionen og bestyrelsen vil orientere om tingenes tilstand. Her vil vi lytte og lære. Senere på dagen vil politikerne i sundheds-, idræts- og kulturudvalget blive orienteret. Jeg vil dog minde om, at Water & Wellness på mange måder er en stor succes og faktisk har aflagt det første regnskab, der er i plus, siger sundhed-, kultur- og fritidsdirektøren.

OPP-samarbejde

Water & Wellness, der åbnede i februar 2015, er blevet til i et såkaldt OPP-projekt (Offentlig Privat Partnerskab). Det betyder konkret i dette tilfælde blandt andet, at det private selskab Randers Leisure Ejendomsselskab har opført Water & Wellness og står også for driften af det. Til gengæld har Randers Kommune forpligtet sig til årligt at købe et bestemt antal ydelser i virksomheden.

Aftalen mellem bygherrerne og Randers Kommune indebærer også, at skulle selskabet gå konkurs, vil kommunen få mulighed for at købe det for et beløb, som er væsentligt lavere end det, byggeriet rent faktisk har kostet. En kendsgerning, det må formodes, vil få banker og andre kreditorer til at udvise forholdsvis stor forståelse og overbærenhed.

- Men jeg vil gerne understrege, at der lige nu ikke er noget, som tyder på, at vi nærmer os den situation, siger Erik Mouritsen.

Bestyrelsesformand i Randers Leisure Ejendomsselskab Mogens Jørgensen bekræfter, at han onsdag har møde med dels styregruppen, dels sundhed-, kultur og fritidsudvalget.

- Derfor har jeg heller ingen kommentarer her og nu. Det ville se underligt ud, hvis styregruppen og udvalget skulle læse i avisen, hvad jeg har tænkt mig at fortælle dem, siger Mogens Jørgensen.

Opdateret: Water & Wellness måske til salg

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce