Sne - sne - sne

B34810 Vognmand i Askildrup er klar til at rydde sne ved gården Eriksborg. Foto: Randers Stadsarkiv


Sne - sne - sne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Engang var det sådan, at alle »arbejdsduelige« havde pligt til at hjælpe til med at få sneen fjernet.

I disse snefattige tider er det godt, at Randers Stadsarkiv har en meget stor samling af fotos, der kan vise os, at der vitterligt engang har været store mængder af sne - både i Randers og i oplandet.

Gennem tiden har sneen ofte virket forstyrrende på vores dagligdag, og både private, kommunen og amtet har kæmpet hårdt for at fjerne den hvide masse og sørge for, at vores hverdag kan fungere.

Allerede i 1800-tallet eksisterede lokale snefogeder og sammenslutninger, der skulle sørge for at rydde den besværlige sne. Den 22. april 1904 blev vedtaget en lov, hvori det blev pålagt enhver købstadkommune og sognekommune at sørge for snerydning på kommunens offentlige veje og gangstier. Det blev bestemt, at i sognekommunerne kunne amtsrådene i visse tilfælde beslutte, at snerydning skulle ske for kommunal regning, men det meste af arbejdet i sognekommunerne skulle ske ved »naturalarbejde«. Altså arbejde, der skulle udføres af beboerne i sognekommunen som pligtarbejde. Snerydningsarbejdet, kaldet snekastning - blev fordelt, så de bredeste skuldre i sognet fik pålagt mest arbejde. Der var enkelte gruppe af borgere, der blev undtaget for pligtarbejdet. Det gjaldt mænd over 60, svagelige og kvinder (dog kun kvinder, der ikke var i stand til at leje mænd til at udføre arbejdet i deres sted).

De nærmere regler om snekastning blev aftalt mellem amtsrådene og sognerådene og blev nedskrevet i et snekastningsregulativ for hver kommune. På baggrund af dette regulativ blev der hvert efterår udarbejdet en fortegnelse over de snekastningspligtige i hver kommune eller alternativt fastlagt en inddeling i arbejdskredse, hvor der i hver kreds blev beskikket en eller flere snefogeder. En post, man fik tildelt for tre år ad gangen. Den udpegede snefoged var pligtig til at påtage sig opgaven, men havde så til gengæld ret til at slippe for den sædvanlige snekastningspligt. Det var snefogedens opgave at undersøge, om senkastning var nødvendig, sikre at de korrekte arbejdere mødte frem til snekastningen samt at ordne, lede og tilse arbejdet.

I købstæderne var det de enkelte byråd, der bestemte, om det var kommunekassen, der måtte betale, eller om det også her var "naturalarbejde". Bestemmelserne blev fastsat i en kommunal vedtægt, og hvis det var ønsket i den enkelte kommune, kunne man også her ansætte snefogeder - disse blev beskikket af amtmanden.

Ordningen med snefogeder har fungeret forskellige steder i landet helt frem til 1960'erne. Og en simpel google-søgning giver i dag det resultat, at blandt andet Kastrup Lufthavn har en snefoged i dag. Og på nogle danske småøer og mindre landsbyer finder søgemaskinen stadig snefogeder rundt omkring.
N6004993
Snerydning i Sct. Mortens Gade, december 1947.
Foto: Johs. Sylvestersen/Randers Stadsarkiv
N6004993 Snerydning i Sct. Mortens Gade, december 1947. Foto: Johs. Sylvestersen/Randers Stadsarkiv
N60113673
Sneploven på arbejde, 1953.
Foto: Johs. Sylvestersen/Randers Stadsarkiv
N60113673 Sneploven på arbejde, 1953. Foto: Johs. Sylvestersen/Randers Stadsarkiv
N3001043
Snerydning ved banegården.
Foto: Johan Christensen/Randers Stadsarkiv
N3001043 Snerydning ved banegården. Foto: Johan Christensen/Randers Stadsarkiv
N6007096
Børn skovler sne på Hobrovej, 1950.
Foto: Johs. Sylvestersen/Randers Stadsarkiv
N6007096 Børn skovler sne på Hobrovej, 1950. Foto: Johs. Sylvestersen/Randers Stadsarkiv
N6013664
Bil sidder fast i snemasserne, 1953.
Foto: Johs. Sylvestersen/Randers Stadsarkiv
N6013664 Bil sidder fast i snemasserne, 1953. Foto: Johs. Sylvestersen/Randers Stadsarkiv
N6013626
Der skovles sne på hjørnet af Mariagergade og Hobrovej, 1953
Foto: Johs. Sylvestersen/Randers Stadsarkiv
N6013626 Der skovles sne på hjørnet af Mariagergade og Hobrovej, 1953 Foto: Johs. Sylvestersen/Randers Stadsarkiv
N3006407
Børn leger i sneen, 1949.
Foto: Johan Christensen/Randers Stadsarkiv
N3006407 Børn leger i sneen, 1949. Foto: Johan Christensen/Randers Stadsarkiv
N6013640
Snerydning ved rundkørslen ved Udbyhøjvej-Østervangsvej.
Foto: Johs. Sylvestersen/Randers Stadsarkiv
N6013640 Snerydning ved rundkørslen ved Udbyhøjvej-Østervangsvej. Foto: Johs. Sylvestersen/Randers Stadsarkiv
N6002029
Frederiksplads i snestorm.
Foto: Johs. Sylvestersen/Randers Stadsarkiv
N6002029 Frederiksplads i snestorm. Foto: Johs. Sylvestersen/Randers Stadsarkiv
N3001043
Banelegemet ryddes for sne.
Foto: Johan Christensen/Randers Stadsarkiv
N3001043 Banelegemet ryddes for sne. Foto: Johan Christensen/Randers Stadsarkiv

Sne - sne - sne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce