Grotesk miljøsag: 25 års kamp mod skyer af jernstøv i by har været nyttesløs

Støberiet Sabro A/S har i 25 år været under mistanke for at udlede jernstøv over dele af Hornslet. Flere myndigheder har uden held forsøgt at bremse nedfladet, og nu ser endnu et initiativ ud til at få en svær skæbne. Foto: Jens Thaysen

Grotesk miljøsag: 25 års kamp mod skyer af jernstøv i by har været nyttesløs

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Myndigheder prøver forgæves at placere et ansvar for forurening med jernstøv i dele af Hornslet. Et jernstøberi er under mistanke, men aktuelt ser endnu et forsøg på at standse støvet ud til at trække i langdrag. Områdets borgere er dybt frustrerede.

HORNSLET: I 25 år er jernstøv med jævne mellemrum drysset fra himmelen ned over den sydlige del af Hornslet.

Biler får lakken ødelagt, metallister ruster - og så er der ikke mindst de lokale beboeres evige bekymringer for at indånde og blive syge af skidtet.

Kommunale og statslige myndigheder har gang på gang forsøgt at standse den fine regn af jernstøv, der sandsynligvis kommer fra en lokal virksomhed. Men alle forsøg er kuldsejlede.

Aktuelt har endnu et tiltag i kampen for at bremse nedfaldet over stationsbyen i Syddjurs mistet fart.

- Jeg har fuldstændig mistet tilliden til systemet. Der er lavet rapporter, givet påbud og meget andet, men i sidste ende gør det ingen forskel. Almindelig logik siger, at forurening af en by med metalstøv straks vil blive bremset i et retssamfund som det danske. Men i den her sag er der ikke skyggen af logik, siger Carsten Møller Jensen fra virksomheden Interroll Nordic i Hornslet.

Sagen om støvet
I 1992 flyttede Sabro A/S fra Helsingforsgade i Aarhus til industriområdet i det sydlige Hornslet. Kort tid efter fik blandt andre den daværende Rosenholm Kommune de første klager over nedfald af støv fra virksomheder og beboere i kvartererne omkring industrikvarteret.Rosenholm Kommune og Miljøstyrelsen begyndte undersøgelser af nedfaldet af jernstøv. Der blev lavet de første analyser, men det lykkedes ikke at bremse problemet.

Midt i 1990'erne førte en grundejer fra Hornslet en retssag mod Sabro A/S. Sagen ender i Landsretten, hvor grundejeren fra det nærliggende boligområde, Fuglevænget, indgår forlig med virksomheden. Grundejeren får en mindre erstatning for skader på nogle vinduer.

I de efterfølgende år fortsatte klagerne over støvgener. I 2007 blev Syddjurs Kommune skabt, og kommunen satte forstærket fokus på problemerne. Mistanken mod Sabro A/S som kilde til støvforureningen voksede.

Det er imidlertid Miljøstyrelsen, som har tilsynet og myndighedsbeføjelser i forhold til Sabro A/S. Siden 2011 har styrelsen lavet en række undersøgelser, der ikke er i stand til med sikkerhed at placere ansvaret for udledningerne af støv hos Sabro A/S.

I september 2017 præsenterede Syddjurs Kommune endnu en analyse. Den peger på, at støvet med stor sikkerhed kommer fra Sabro A/S. På den baggrund har Miljøstyrelsen udstedt et påbud, der skal tvinge Sabro A/S til at opspore kilderne til støvforureningen. Det påbud har virksomheden klaget over til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvad indånder vi?

Interroll Nordic bor i Hornslets industrikvarter.

Her er virksomheden nabo til jernstøberiet Sabro A/S, der i 25 år har været hovedmistænkt for at lede støvet ud i luften over Hornslet.

De første sager om nedfald af jernstøv dukkede op i begyndelsen af 1990'erne. Siden har forskellige myndigheder behandlet talrige klager fra virksomhedejere og borgere i og omkring industrikvarteret i den sydlige del af Hornslet.

Jan Fischer fra Hornslet har siden midt i 1990'erne været engageret i kampen mod jernstøvet. Siden er Hornslet-borgeren blevet medlem af Syddjurs Byråd for Socialdemokratiet, og tankerne om to årtier med mislykkede forsøg på at standse støvet får ham til at ryste på hovedet.

- Der er en enorm frustration i de berørte dele af Hornslet. Embedslægen har ganske vist konkluderet, at jernstøvet ikke er farligt. Men alligevel: Hvad er det, at vi år efter år går og indånder? Det kan du simpelthen ikke lade være med at tænke på. Om 20 år kan det jo være, at skaderne viser sig, frygter Jan Fischer.

Ingen klare svar

Nedfaldet med jernstøv over den sydlige del af Hornslet kommer i bølger.

Nogle gange går der dage mellem støvet, mens der i andre perioder kan gå rigtigt lang tid. I løbet af den langvarige periode siden begyndelsen af 1990'erne har der endda været år uden nævneværdige klager til forskellige myndigheder.

Men de seneste syv år har jernstøvet været en plage for især virksomhederne i industriområdet. Der er indgivet mange klager til såvel Syddjurs Kommune som Miljøstyrelsen, og myndighederne har søsat flere initiativer for at komme til bunds i sagen.

Miljøstyrelsen er primus motor i sagen. Tilsynet har blandt andet lavet flere undersøgelser for at fastslå, hvor støvet kommer fra.

- For at gribe ind overfor virksomheden skal der være en indikation af, at støvet stammer derfra. Derfor er der lavet en række undersøgelser, som sammenligner det generende støv hos naboerne med støvet fra Sabro. Nogle analyser har peget på, at støvet kommer fra Sabro, mens andre ikke kan påvise denne sammenhæng. Det er den primære årsag til, at sagen har trukket rigtigt meget i langdrag, forklarer kontorchef Juliane Albjerg fra Miljøstyrelsens virksomhedsenhed.

Et nyt bevis

I slutningen af september sidste år så Syddjurs Kommune imidlertid ud til at levere beviset for, at jernnedfaldet over dele af Hornslet stammer fra Sabro A/S.

Kommunen var klar med en ny analyse af støvet. Analysen er lavet ved hjælp af avanceret teknologi på et tysk laboratorium, og den udpeger med stor sikkerhed skorstene på Sabro A/S som afsendere af bittesmå metalstykker.

Med analysen i hånden gav Miljøstyrelsen et påbud til Sabro A/S. Kravet er, at virksomheden med hjælp fra eksterne eksperter skal endevende produktionsapparatet for at finde kilderne til udledningerne af støv.

Sabro nægter

Men Sabro A/S har klaget over påbuddet til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Som udgangspunkt betyder det, at virksomheden kan fortsætte den nuværende drift under nævnets behandling af klagen. Den behandling kan tage fra et til tre år.

- Vi mener, at ansvaret for jernnedfaldet ikke tilhører Sabro A/S. Syddjurs Kommunes analyse er jo langt fra den eneste i sagen. Der er lavet andre analyser, som peger i helt andre retninger. Der er med andre ord så store usikkerheder, at vi ikke bare kan påtage os ansvaret. Der må være andre kilder til problemerne med støv, siger direktør Michael Leth fra Sabro A/S.

Michael Leth understreger, at den langvarige sag omkring nedfaldet af jernstøv også slider på Sabro A/S.

- Den er eksempelvis en belastning for vores medarbejdere, som på grund af folkestemningen omkring sagen møder mange spørgsmål ude i byen. Men fakta er, at Sabro A/S overholder alle love og regler. Så længe man ikke er dømt - så er man altså uskyldig, forklarer Michael Leth.

Forståelig frustration

Ifølge Michael Leth arbejder Sabro A/S hele tiden på at gøre tingene bedre.

- Der er jo ikke sådan, at vi sidder med hænderne i skødet. Der arbejdes hele tiden på at optimere produktionen bedst muligt. På den led er vi allerede inde i den proces, som Miljøstyrelsen kræver i påbuddet, understreger Michael Leth.

I Miljøstyrelsen er Juliane Albjerg optaget af, at sagen når en konklusion så hurtigt som overhovedet muligt.

- Jeg har stor forståelse for, at der i Hornslet findes nogle meget frustrerede borgere. Men i hele forløbet har det været en udfordring for os at vise, at støvet kommer fra Sabro A/S, fortæller kontorchefen.

Grotesk miljøsag: 25 års kamp mod skyer af jernstøv i by har været nyttesløs

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce